animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Vyhlášky, směrnice a zákony

Vyhlášky, směrnice a zákony

Název  vyhlášky

Účinnost

 

1. 1. 2018 

8. 12. 2016

 

8. 10. 2016

 

11. 7. 2015 

 

11. 7. 2015 

  • OZV č, 4/2015, kterou se zrušuje OZV č. 1/2009 o použití účelových prostředků  "Fondu rekonstrukce a modernizace bydlení" na území obce Dřevohostice

 

30. 3. 2015

  •  OZV č. 3/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dřevohostice

 

30. 3. 2015

 

30. 3. 2015 

30. 3. 2015

1. 1. 2012

1. 11. 2010

1. 5. 2010

1. 1. 2010

19.11.2007

31.12.2006

1. 3. 2006

Směrnice, pravidla, zásady

Název účinnost
Směrnice č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 25.6.2015
Tržní řád 1. 6. 2012

Řád veřejného pohřebiště a provozní řád smuteční obřadní síně

1. 1. 2010
Zásady udělování čestného občanství a ceny městyse Dřevohostice 1. 4. 2009
Zásady pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života  1. 1. 2015
Směrnice pro pronájem pozemků v majetku městyse Dřevohostice  1. 8. 2010
Pravidla pro samovýrobu palivového dřeva dřeva
v lesích městyse Dřevohostice
1. 7. 2016
Pravidla pro nahodilou samovýrobu palivového dříví mimo les
v městysi Dřevohostice
 
 
1.10.2011
Směrnice 1/2007 pro pálení klestu v lesních porostech  8. 1. 2007

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Menu

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

http://obcanskyzakonik.justice.cz/

LÉKAŘI
 kontakty
ordinační doba

 

http://www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2607072

 

Turistické známky, vizitky a magnetky
 zakoupíte na úřadě městyse a na zámku

Vizitky_or.jpg

Schránka01.jpg

VIDEOPOZVÁNKA

Záhorská cyklotrasa 

Venkovské turistické IC Dřevohostice

http://www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2784190
http://www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2784190

 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.czechpoint.cz/

logo_charita.gif
Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 logo-kraje.jpg 

Katalog sociálních služeb Olomouckého kraje


www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx


http://prerovsky.denik.cz/


http://prerovsko.eu/

 

 

Vyhledat v textu

14. 12. Lýdie

Zítra: Radana

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

Svoz TKO a plastů 2018

termíny svozů 2018 

Průvodce světem odpadů

Jak třídit

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

HANÁ regionální produkt

http://www.regionalni-znacky.cz/hana/

MAS Partnerství Moštěnka

www.mas-mostenka.cz

 

 Turistický informační portál Olomouckého kraje

strMorava.png


Spotřebitelská poradna

http://www.dtest.cz/

Návštěvnost stránek

530347