animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Volby > Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí

5. a 6. října 2018

 

 

 

Pokud chcete volit a nemůžete se z vážných, zejména zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, oznamte nám to před začátkem voleb na úřad městyse a ve dny voleb pak přímo volební komisi. Budou k vám vysláni členové volební komise s přenosnou volební urnou.

 

 • Kandidátní listiny mohou podávat volební strany v úředních hodinách Magistrátu města Přerova nejpozději do úterý 31. července 2018 do 16.00 hodin na adrese Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, dvorní trakt, přízemí, dveře č. D11, dveře budou označeny nápisem REGISTRAČNÍ ÚŘAD.

 

 

 • Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na dny 5. a 6. října 2018.
 • Zastupitelstvo městyse Dřevohostice na svém 23. zasedání dne 21. června 2018 stanovilo pro volební období 2018-2022 opět 15 členů Zastupitelstva městyse Dřevohostice a 5 členů Rady městyse Dřevohostice
 • Zastupitelé také odsouhlasili vydání informačního bulletinu
  pro prezentaci volebních programů kandidujících občanů
  a politických i nepolitických seskupení pro nadcházející komunální volby 2018, bulletin bude vydán na náklady obce
  a všechny kandidující subjekty mají možnost se v něm prezentovat
 • Do středy 5. září mají kandidující strany a seskupení možnost delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise
 • Volby v Dřevohosticích budou opět probíhat ve volební místnosti v předzámčí, a to v pátek 5. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října od 08.00 hodin do 14.00 hodin

 

Menu