animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Volby > Volby do Parlamentu ČR

Volby do Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny - 20. a 21. října 2017

Telefonní číslo do volební místnosti: 720 974 644

 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.  

Poté obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem a obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

Před volbami obdrží voliči hlasovací lístky na adresu trvalého bydliště, v případě ztráty či poškození obdržíte novou sadu lístků přímo ve volební místnosti

Po prokázání totožnosti a státního občanství ČR platným občanským   průkazem nebo platným cestovním pasem je voliči umožněno hlasování

Jak volit:

Za zástěnou ve volební místnosti vložte do šedé obálky s razítkem 1 volební lístek politické strany, hnutí či koalice, které chcete volit

Preferenční hlasy můžete dát nejvýše 4 kandidátům na vybraném hlasovacím lístku - zakroužkováním čísla před jménem kandidáta

Obálku s 1 volebním lístkem vhoďte do volební schránky

 

Menu