animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Volby > Volby do Parlamentu ČR

Volby do Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny - 20. a 21. října 2017

Telefonní číslo do volební místnosti: 720 974 644

 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.  

Poté obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem a obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

Před volbami obdrží voliči hlasovací lístky na adresu trvalého bydliště, v případě ztráty či poškození obdržíte novou sadu lístků přímo ve volební místnosti

Po prokázání totožnosti a státního občanství ČR platným občanským   průkazem nebo platným cestovním pasem je voliči umožněno hlasování

Jak volit:

Za zástěnou ve volební místnosti vložte do šedé obálky s razítkem 1 volební lístek politické strany, hnutí či koalice, které chcete volit

Preferenční hlasy můžete dát nejvýše 4 kandidátům na vybraném hlasovacím lístku - zakroužkováním čísla před jménem kandidáta

Obálku s 1 volebním lístkem vhoďte do volební schránky

 

Menu

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

http://obcanskyzakonik.justice.cz/

LÉKAŘI
 kontakty
ordinační doba

 

http://www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2607072

 

Turistické známky, vizitky a magnetky
 zakoupíte na úřadě městyse a na zámku

Vizitky_or.jpg

Schránka01.jpg

VIDEOPOZVÁNKA

Záhorská cyklotrasa 

Venkovské turistické IC Dřevohostice

http://www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2784190
http://www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2784190

 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.czechpoint.cz/

logo_charita.gif
Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 logo-kraje.jpg 

Katalog sociálních služeb Olomouckého kraje


www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx


http://prerovsky.denik.cz/


http://prerovsko.eu/

 

 

Vyhledat v textu

16. 12. Albína

Zítra: Daniel

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

Svoz TKO a plastů 2018

termíny svozů 2018 

Průvodce světem odpadů

Jak třídit

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

HANÁ regionální produkt

http://www.regionalni-znacky.cz/hana/

MAS Partnerství Moštěnka

www.mas-mostenka.cz

 

 Turistický informační portál Olomouckého kraje

strMorava.png


Spotřebitelská poradna

http://www.dtest.cz/

Návštěvnost stránek

530535