animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Užitečné informace > Nejdůležitější orgány a instituce státní správy ČR

Nejdůležitější orgány a instituce státní správy ČR

Název Adresa Telefon WWW
Poslanecká sněmovna Parlamentu Sněmovní 4
118 28 Praha 1


257171111

www.psp.cz
Senát Parlamentu Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha 1

257071111

www.senat.cz

Kancelář prezidenta republiky Pražský  Hrad
119 08 Praha 1

224371111

www.hrad.cz

Úřad vlády Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

224002111

www.vlada.cz

Ministerstvo zahraničních věcí Loteránské nám. 5
125 10 Praha 1

224181111

www.mzv.cz

Ministerstvo obrany Tychonova 1
160 00 Praha 6

973201111

www.army.cz

Ministerstvo vnitra Nad štolou 3
170 00 Praha 7
261421115 www.mvcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
257041111

www.mfcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32
110 15 Praha 1

224851111

www.mpo.cz

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17
117 05 Praha 1

221811111

www.mze.cz

Ministerstvo dopravy a spojů nábřeží L. Svobody 12
110 15 Praha 1

251411111

www.mdcr.cz

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65
100 10 Praha 10

267121111

www.env.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1
128 00 Praha 2

221921111

www.mpsv.cz

Miisterstvo pro místní rozvoj Starom. náměstí 6
110 15 Praha 1

224861111

www.mmr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělevýchovy Karmelitská 7
118 12 Praha 1

257193111

www.msmt.cz

Ministerstvo zdravotnictví Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

224971111

www.mzcr.cz

Ministerstvo kultury Milady Horákové 139
160 41 Praha 6

257085111

www.mkcr.cz

Ministerstvo spravedlnosti Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

221997111

www.justice.cz

Ústavní soud Joštova 8
602 00 Brno

542161111

www.concourt.cz

Nejvyšší státní zastupitelství Jezuitská 4
660 55 Brno

542512111

www.justice.cz

Vrchní státní zastupitelství nám. Hrdinů 1300
140 65 Praha 2

261196428

www.justice.cz

Vrchní soud Praha nám. Hrdinů 1300
140 65 Praha 2

261196111

www.justice.cz

Nejvyšší správní soud ČR Masarykova 31
657 40 Brno

542532311

www.justice.cz

Kancelář Veřejného
ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno

542542111

www.ochrance.cz

Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže
Joštova 8
601 56 Brno

542161111

www.compet.cz

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 63
170 04 Praha 7

233041111

www.nku.cz

Bezpečnostní informační
služba ČR
Nárožní 1111/2
158 80 Prah 5

226541444
235541400

www.bis.cz

Český statistický úřad Sokolovská 142
185 04 Praha 8

286041111

www.czso.cz

Fond národního majetku Rašínovo nábřeží 42
128 00 Praha 2

224991111

www.fnm.cz

Generální ředitelství cel Budějovická 7
140 00 Praha 4

261331111

www.cs.mfcr.cz

Pozemkový fond Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

296164133

www.pfcr.cz

Česká zemědělská a potravinářská inspekce Květná 15
603 00 Brno

543540201

www.czpi.cz

Státní veterinární správa Těšnov 17
117 05 Praha 1

221811111

www.svscr.cz

Česká obchodní inspekce Charvátova 6
110 01 Praha1

221960225

www.coi.cz

Akademie věd Národní 3
110 01 Praha 1

224220384

www.cas.cz

Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 25
150 00 Praha 5

257061111

www.cssz.cz

Českomoravská komora odborových svazů náměstí Winstona Churchila 2
130 00 Praha 3

224461111

www.cmkos.cz

Česká tisková kancelář Opletalova 5 - 7
110 00 Praha 1

222098111

www.ctk.cz

Česká televize Na Hřebenech 2
140 00 Praha 4

261131111

www.czech-tv.cz

Český rozhlas Vinohradská 12
120 00 Praha 2

224094111

www.rozhlas.cz

Úřad Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Krátká 10
100 00 Praha 10

274813830

www.rrtv.cz

Hospodářská komora
České republiky
Seifertova 22
130 00 Praha 3

224096111

www.hkcr.cz

Czechinvest Štěpánská 15
120 00 Praha 2

296342500

www.czechinvest.com

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Ditrichova 21
128 01 Praha 2

224907500

www.czechtrade.cz

 

Menu

Vyhledat v textu

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

646385