animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie > Hanácký hliněný dům - žudro

Hanácký hliněný dům - zvaný žudro nebo podloubí

Na dřevohostickém náměstí se nachází jako poslední doklad původní historické zástavby hanácký hliněný dům z poloviny 18. století. Jeho štít tvaru trojúhelníka je dokladem poměrně vzácného architektonického řešení.Hanácký hliněný dům - zvaný žudro nebo podloubí

Žudro byl jednopatrový přístavek před průčelím obytné budovy statku. Bylo vyzděno z vepřovic - nepálených cihel. Byla to vlastně otevřená předsíň, vystupující z domovního traktu do návsi. Přístavek byl dost velký a vystupoval několik metrů před budovu. V patře žudru se nacházela komora s úzkými okénky. Nad ní byla půda, kterou tvořil v průčelí štít s větracími otvory. Trojúhelníkový šťít byl od žudra oddělený římsou. Štít sám byl hladký, nijak nezdobený. Větracím otvorům ve šťítu se lidově říkalo „vyzír“.

Krytinu stavby tvořily původně došky ze slámy. Byly to malé snopky, obvykle z žitné slámy, které se musely pečlivě svazovat slaměnými lanky a přivazovaly se na vodorovné střešní latě. V dřívějších dobách byly došky, které byly určeny ke krytí hřebenu střechy namáčeny do vodou rozředěné, rozmíchané hlíny. Tím se staly těžšími a odolnějšími proti poryvům větrů. Lidově se říkalo, že se došky “kalily“. Proto se hřebenu doškové střechy říkalo„kalenica“. Ostatní došky byly proti větru zajištěny tím, že byly zatíženy travními drny a na doškových střechách se rozrůstal netřesk, kterému se zde dobře dařilo. Navíc, podle lidových pověr, netřesk chránil střechu domu před zapálením blesky. Držel doškovou střechu pohromadě a chránil ji proti větrným poryvům.

Žudro bylo vstupním prostorem do statku. Podlahu tvořila udusaná hlína a kolem dokola byla utvořena sedátka a upraveny lavičky. Byla to jakási dnešní vstupní hala, která byla útočištěm před nepohodou, před větrem i deštěm. V zimě pak žudro chránilo obytný dům před přímými účinky mrazu a před sněhem, který nemohl být při větru tak snadno vmeten do síně.

Na jaře a hlavně v létě, ale i při teplých dnech podzimu sloužilo žudro ke společenskému životu městečka, k setkávání a k besedám sousedů. Hospodáři se po celodenní práci scházeli, aby se vzájemně poradili a vyměnili si cenné zkušenosti. Děti zde měly útočiště pro své hry při nepříznivém počasí. Po každodenní práci a hlavně ve sváteční dny se pod podloubím scházela celá rodina i s čeledí v družné pohodě.

text Vlastivědná společnost Žerotín Dřevohostice

 

Menu

Vyhledat v textu

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

646384