animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie > Dřevohostická radnice

Dřevohostická radnice

Ozdobou našeho náměstí je již po staletí majestátná renesanční budova dřevohostické radnice. Její mohutná stavba z roku 1521 je ukončena velkou jehlancovitou věží se čtyřmi věžičkami stejného tvaru. Dřevohostická radnice

Menší jehlancovité věžičky nesedí přímo na věžním zdivu nad mohutnou hlavní římsou, ale spočívají na vyzděných postavcích ve tvaru krychle. Prostřední věžička vyniká nad ostatními svými rozměry. Tvoří základnu pro nejvyšší dominující prostřední jehlan. Zděné podstavce tak vkusně tvoří přechod od základního čtvercového zdiva stavby k pěti jehlancovitým stříškám a tvoří tak architektonicky vyvážený celek.

Během své existence byla dřevohostická radnice, jejíž věže byly symbolem hrdelního práva, svědkem mnoha pohnutých i radostných událostí. První zmínku o útrpném neboli hrdelním právu v Dřevohosticích máme z roku 1659. Po zralém uvážení v  roce 1713 dobrovolně přistupují k dřevohostickámu hrdelnímu právu Domaželice, Čechy a Tučín a zavazují se platit na popravčího mistra 15 kop grošů bílých.

Mečem se popravovalo na Stínadlech, poblíž dnešního hostince „Na Špici“. Na kopci nad Dřevohosticemi směrem k Holešovu, který se dones nazývá „Šibence“ stávala kdysi šibenice. Podle historických pramenů byla v roce 1713 popravena dvacetiletá Marina Cagašová z Domaželic, která tajně porodila nemanželského chlapečka. Zašktila jej a vhodila do potoka. Po důkladných soudních jednáních byla odsouzena k smrti. Pro výstrahu byla sťata a její srdce bylo probodnuto kůlem. V roce 1729 byl veden proces s vysloužilým vojákem Janem Veselým, který se potuloval v našem kraji a loupil v kostelích a na farách. Rozsudek dřevohostických - smrt provazem - byl podle nařízení pražského apelačního soudu změněn na upálení na hranici dříví po předchozím škrcení, aby byl omámený. V roce 1731 byla popravena Juliána Jurková, která svému desetiletému chlapci podřezala hrdlo. Po vyvedení z vězení byla před radnicí „uštknuta“ rozžhavenými kleštěmi na pravé ruce na a popravním místě sťata. Byla jí pak odťata i pravá ruka, kterou podřezala nebohého chlapce. Pro výstrahu byla její uťatá ruka přibita na kůl, na který byla naražena její hlava. Kůl byl pro výstrahu vztyčen na popravišti.

Zejména v minulosti bylo městečko postiženo několika zhoubnými požáry. Na příklad 30. dubna 1674 /v jiných pramenech se uvádí, že v r. 1676 / zničil požár velkou část Dřevohostic , včetně fary a kostela. Velmi postižena byla tehdy i budova radnice, kde se nacházelo vědro se střelným prachem. Výbuch a následný mohutný požár poškodil nejen samu budovu, ale zničil i cenné právní Dřevohostická radnicea berní listiny. Další ničivé požáry poškodily naše městečko v letech 1744, 1758, 1846,1876 a 1895. Požár v roce l895 se opět nevyhnul naší radnici . Vypukl dne 9. října kolem 14 hodiny a za podpory prudkého jižního větru se rozšířil téměř na celé náměstí.

Po likvidaci následků požáru z roku 1895 byly původní jehlancovité věžičky budovy radnice nahrazeny novými, avšak slohově neodpovídajícími věžičkami cibulovitého tvaru. A tak v období let 1895 až 1921 měla naše radnice věže, jimiž se vyznačoval byzantsko slovanský sloh.

V roce 1921 byla provedena stavba nových radničních věží. Od té doby má dřevohostická radnice opět své původní slohově odpovídající renesanční věže. 
Menší opravy radnice byly prováděny v letech 1950, 1967, 1984, 1992 a v roce 2007, kdy radnice opět zazářila v plné kráse.

 

text Vlastivědná společnost Žerotín Dřevohostice

 

Menu

Vyhledat v textu

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

646380