animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Dokumenty zveřejněné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

 

Dokumenty zveřejněné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

dokument                                                              vyvěšen sejmut
Záměr č. 11/2019    9.1.2020  27.1.2020
VV - Zahájení ÚŘ, Výměna venkovního vedení Dřevohostice-Bystřická, Nábřeží, Lapač, sp. zn. 176/19   15.1.2020  4.2.2020
VV - Nahošovice vNN, spis.zn. 141/19   23.1.2020  10.2.2020
Záměr č. 1/2020 29.1.2020 14.2.2020
VV - Zahájení ÚŘ č.j. MeDr-355/20/VO 21.2.2020 6.4.2020
VV - Územní rozhodnutí č.j. MeDr-307/20/VO  20.3.2020 6.4.2020

Návrh -Závěrečný účet mikroregionu za rok 2019
+ Inventarizační zpráva 2019
+ Vyk 12
+ Rozvaha 12
+ Příloha 12
+ priloha_763237834_0_zpráva_2019
+ Fin 12

 

20. 3.2020

 
OOP - č.j. MMPr/071711/2020/IV - přechodná úprava provozu - Mlýnská, Lány, Zámecká + příloha 6.4.2020 23.4.2020
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Nahošovice, č.j. MMPr/076871/2020/IV priloha  15.4.2020 7.5.2020
VV -Územní rozhodnut í- VO Lapač, Školní, Nábřeží, Bystřická  20.4.2020 7.5.2020
Zahájení ÚŘ výměna venkovního vedení NN Dřevohostice - Lány, Mlýnská, Zámecká IE-12/8006181 21.4.2020 7.5.2020
VaK Přerov, a.s. - zveřejnění kalkulací za rok 2019 24.4.2020 11.5.2020
VV- Zahájení ÚŘ-Líšná-rekonstrukce NN  29.4.2020 19.5.2020
VV - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu seznam - daň z nemov. věcí 2020  21.4.2020 28.5.2020
Záměr č. 2/2020 - pacht podílku  20.5.2020 8.6.2020
Záměr č. 3/2020 - odprodej pozemku  20.5.2020 8.6.2020
Výběrové řízení - ředitel/ka MŠ Veselíčko  25.5.2020 10.6.2020
VV č.j. MMPr/103730/2020/IV - uzavírka komunikace v obci Hradčany + příloha  25.5.2020 10.6.2020

Návrh - Závěrečný účet městyse Dřevohostice za rok 2019 + Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Dřevohostice za rok 2019


28.5.2020


19.6.2020
VV - Zahájení ÚŘ, spis. zn. 57/20-Ob - Nahošovice VO  2.6.2020 18.6.2020
Svolání 9. zasedání ZM Dřevohostice  8.6.2020 19.6.2020
Záměr č. 4/2020 - pronájem nebytových prostor 3.6.2020 19.6.2020
VV-ÚR č.j. MeDr-1078/20/VO - Dřevohostice NN II etapa  10.6.2020 29.6.2020
Usnesení z 9. zasedání ZM    22.6.2020 9.7.2020
VV-ÚŘ č.j. MeDr-1101/20/VO Drevohostice VO II etapa  25.6.2020 13.7.2020
VV - ÚR č.j. MeDr-1265/20/VO - Nahošovice  14.7.2020 4.8.2020
Nařízení SVS - Mor včelího plodu v Olomouckém kraji  20.8.2020 21.9.2020
Svolání 10. zasedání ZM Dřevohostice  8.9.2020 21.9.2020
Záměr č. 5/2020 - pronájem nebyt. prostor 16.9.2020 5.10.2020
OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 166/2020 + příloha  21.9.2020 8.10.2020
Usnesení z 10. zasedání ZM Dřevohostice   22.9.2020 8.10.2020
Zahájení společného řízení - 2020-102370  25.9.2020 12.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů OVK Dřevohostice  28.7.2020 12.10.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Dřevohostice  4.8.2020 12.10.2020
Jmenování zapisovatelky  21.8.2020 12.10.2020
Svolání 1. zasedání OVK Dřevohostice 3.9.2020 12.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb 14.9.2020 12.10.2020
Svolání 11. zasedání ZM Dřevohostice   9.11.2020  20.11.2020
Návrh rozpočtu městyse Dřevohostice na rok 2021  3.11.2020 20.11.2020
Návrh - střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 3.11.2020 20.11.2020
Společné povolení č. 41/2020 - č.j. MMPr/225644/2020/Bo  11.11.2020 30.11.2020
VV- Zahájení územního řízení - Radkova Lhota, obnova vedení, vNN, kNN   19.11.2020 7.12.2020
Usnesení z 11. zasedání ZM 20.11.2020 7.12.2020
DSO mikroregionu Moštěnka - návrh rozpočtu na r. 2021  23.11.2020 17.12.2020
Svolání 12. zasedání ZM Dřevohostice 2.12.2020 18.12.2020
Zahájení ÚŘ - rekonstrukce VO Líšná - č.j. MeDr-2229/20/VO   10.12.2020 28.12.2020
OZV č. 1/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18.12.2020 

4.1.2021
Usnesení z 12. zasedání ZM Dřevohostice   21.12.2020  6.1.2021
Záměr č. 6/2020 - pronájem pozemku   31.12.2020  18.1.2021

Menu

Vyhledat v textu

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

646369