animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv > Dokumenty zveřejněné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Dokumenty zveřejněné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

 

 dokument  vyvěšen   sejmut
OOP - Stanovení místní úpravy provozu - ul. Zámecká   3.1.2018  19.1.2018
Územní rozhodnutí spis.zn. 136/17-Le    9.1.2018  29.1.2018
Záměr 1/2018/RM - pronájem nebyt. prostor Náměstí 75 10.1.2018 29.1.2018
Záměr 2/2018/RM - pronájem nebyt. prostor Náměstí 13 10.1.2018 29.1.2018
Územní rozhodnutí spis.zn. 137/17-Le    11.1.2018 29.1.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo   15.1.2018 29.1.2018
Svolání 21. zasedání ZM Dřevohostice   15.2.2018 27.2.2018
Záměr 3/2018/RM - výpůjčka pozemků p.č. 7/4, p.č. 8 a p.č.10  9.2.2018 27.2.2018
Územní rozhodnutí, spis. zn. 119/17-Le   13.2.2018 1.3.2018
Usnesení z 21. zasedání ZM Dřevohostice   27.2.2018 21.3.2018
Dražební vyhláška č.j. 219932/18/3301-80542-705600   12.2.2018 21.3.2018
Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek   9.2.2018 21.3.2018
Svolání 22. zasedání ZM 14.3.2018 26.3.2018
DSO mikroregionu Moštěnka: STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
ROZPOČTU - NÁVRH  
9.2.2018 28.3.2018
DRAŽEBNÍ_VYHLÁŠKA_E_DRAŽBY_2_balík pozemků CITY TOWER-20170477 21.2.2018 28.3.2018
Dražební vyhláška č. 166 DD 132/18-3 27.2.2018 16.4.2018
Usnesení z 22. zasedání ZM Dřevohostice 26.3.2018 16.4.2018
Dražební vyhláška NV - elektronická dražba -č.j. 203 Ex 12369/17-78  5.3.2018 27.4.2018
Oznámení o zahájení územního řízení - spis. zn. 47/18-Le  25.4.2018 14.5.2018
Návrh - závěrečný účet DSO mikroregionu Moštěnka + přílohy   16.4.2018 15.5.2018
VaK Přerov - kalkulace ceny vodní a odpadní za rok 2017  27.4.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška FÚ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018  23.4.2018 29.5.2018
VV - Územní rozhodnutí, spis. zn. 47/18-Le  30.5.2018 15.6.2018
Svolání 23. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice  5.6.2018 22.6.2018
VŔ na obsazení pracovního místa - samostatný referent stavebního úřadu   17.5.2018 22.6.2018 

Návrh Závěrečného účtu městyse Dřevohostice za rok 2017
+ přílohy

Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Dřevohostice za rok 2017

 29.5.2018 26.6.2018 
Záměr č. 4/2018/RM  15.6.2018 4.7.2018
Usnesení z 23. zasedání ZM Dřevohostice 22.6.2018 9.7.2018
Nařízení statutárního města Přerov o záměru zadat 
zpracování lesních hospodářských osnov  
3.7.2018 20.7.2018
Seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny Magistrátu města Přerova  4.6.2018 1.8.2018
Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran 4.6.2018 1.8.2018
Stanovení počtu členů Zastupitelstva městyse Dřevohostice pro vol. období 2018-2022 4.7.2018 1.8.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. OPR/001/2018 - nemovitosti v k.ú. Žákovice  9.7.2018 1.8.2018
Záměr 5/2018/RM  8. 8. 2018 27.8.2018
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2a ZÚR OK 13.8.2018 18.9.2018
Záměr 7/2018 17.8.2018 3.9.2018
Záměr 6/2018/RM  4.9.2018 24.9.2018
Svolání 24. zasedání ZM  4.9.2018 24.9.2018
Vyhláška č.j. 35 Nc 1002/2018-8 Antonín Koláček - určení dne smrti 3.9.2018 4.10.2018
Jmenování zapisovatelky OVK v Dřevohosticích 1. 8. 2018 8.10.2018
Počet a sídlo volebních okrsků v Dřevohosticích 1. 8. 2018 8.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů OVK Dřevohostice 1. 8. 2018 8.10.2018
Svolání 1. zasedání OVK  6. 9. 2018 8.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb 20.9. 2018 8.10.2018
OOP - Opatření při nedostatku vody  6. 8. 2018 8.10.2018
Nabídka pozemků k pronájmu  2. 8. 2018  8.10.2018
Usnesení z 24. zasedání ZM Dřevohostice  26.9.2018 12.10.2018
OOP-zrušení zákazu nakládání s povrchovými vodami  8.10.2018 29.10.2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  8.10.2018 29.10.2018
Svolání ustavujícího zasedání ZM Dřevohostice 22.10.2018 5.11.2018
Zahájení společného řízení č. j. MMPr/163126/2018/Sko 1.11.2018 26.11.2018
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice 5.11.2018 26.11.2018
Svolání 2. zasedání ZM  20.11.2018 30.11.2018
Návrh rozpočtu městyse na rok 2019 13.11.2018 30.11.2018
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021  13.11.2018 30.11.2018
Návrh rozpočtu DSO mikroregionu Moštěnka na r. 2019  21.11.2018 12.12.2018
Společné povolení č. 6/2018, spis.zn. 2018/108669/STAV/SU/Sko   19.12.2018 14.1.2019
     
     

 

Menu

Vyhledat v textu

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

647112