animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv > Dokumenty zveřejněné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Dokumenty zveřejněné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

 

 
 dokument  vyvěšen   sejmut
Oprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace - 2017  9.1.2017  25.1.2017
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření ptačí chřipky na území ČR      11.1.2017  27.1.2017
Exekuční příkaz NV-2017-01-13-11-40-27  16.1.2017  6.2.2017

Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření - ptačí chřipka v Olomouckém kraji

18.1.2017

 6.2.2017
Záměr 1/2017/RM - pronájem vodní plochy na p.č. 1247  24.1.2017  13.2.2017
Narizeni_SVS-mimiřádná veterinární opatření k zamezenmí šíření ptačí chřipky - Lověšice_u_Přerova + přílohy  23.1.2017  13.2.2017
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního
plánu Dřevohostice + návrh dokumentace
 16.1.2017  21.2.2017
Záměr 2/2017/RM - VB - CEZ, p.č. 1027/1 a 1102   7.2.2017  23.2.2017
Zahájení stavebního řízení „Rekonstrukce ulice Zámecké
v Dřevohosticích“
14.2.2017 6.3.2017
Veřejná vyhláška-rozhodnutí -změna ÚR-revitalizace Stříbrník 164-2014  16.2.2017  6.3.2017
ÚR - Radkova Lhota - Revitalizace Stříbrník  16.2.2017 6.3.2017
Záměr 3/2017/RM-výpůjčka pozemků JK Gracie  23.2.2017 13.3.2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích II/150, III/43716, III/43718, III/43722, III/43714, III/01860 + Příloha VI_etapa-situace + Příloha VI etapa-IS11a.pdf

 

27.2.2017

 

15.3.2017

Návrh - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

8 3.2017

31.3.2017

Nařízení SVS- ukončení mimoř. veterinárních opatření
k ptačí chřipce
 

13.3.2017

29.3.2017

Svolání 14. zasedání ZM na 30. 3. 2017 

14.3.2017

31.3.2017

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU DSO mikroregionu Moštěnka

16.3.2017

3.4.2017

Záměr č. 4/2017/RM - výpůjčka pozemku p. č. 1118

 22.3.2017

7.4.2017

Záměr č. 5/2017/RM - pronájem pozemku p. č. 380 

22.3.2017

7.4.2017

Usnesení 14. zasedání ZM Dřevohostice 30. 3. 2017 

31.3.2017

19.4.2017

Svolání 15. zasedání ZM Dřevohostice 

7.4.2017

19.4.2017

Stavební povolení č. 11/2017 - Rekonstrukce ulice Zámecké v Dřevohosticích 

4.4.2017

20.4.2017

Usnesení z 15. zasedání ZM Dřevohostice 18. 4. 2017

19.4.2017

9.5.2017

Záměr 6/2017/RM - pronájem podílku 

24.4.2017

10.5.2017

Záměr 7/2017/RM - pronájem nebyt. prostor Náměstí 96 

24.4.2017

10.5.2017

Návrh - Závěrečný účet mikroregionu Moštěnka  za rok 2016 + přílohy

11.4.2017

11.5.2017

Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo)č.j. 203 Ex 58692/14-57  

20.3.2017

15.5.2017

Dražební vyhláška 166 DD 55/17-4 

24.4.2017

15.5.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. OPR/004/2017 - Žákovice 

24.4.2017

19.5.2017

Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace 
č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
 
+
příloha - usnesení ZOK

 

 

3.5.2017

 

19.5.2017

veřejná vyhláška OOP 45/2017 Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci - ul. Zámecká  + příloha

9.5.2017

26.5.2017

VV - Zahájení řízení č.j. MeDrř-990/17/BL + příloha 

12.5.2017

29.5.2017

Zveřejnění hromadného předpisného seznamu - Daň z nemovitých
věcí za rok 2017
 

25.4.2017

5.6.2017

 VaK Přerov, a.s.: Kalkulace ceny vody 2016

28.4.2017

5.6.2017

 OOP 50/2017 + příloha

16.5.2017

1.6.2017

 VV - územní rozhodnutí č.j. MeDr-1066/17/BL + příloha

23.5.2017

8.6.2017

 OOP 54/2017 + příloha

26.5.2017

12.6.2017

 OOP 53/2017 + příloha

26.5.2017

12.6.2017

Svolání 16. zasedání ZM Dřevohostice 

22.6.2017

30.6.2017

Závěrečný účet městyse Dřevohostice za rok 2016 + Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Dřevohostice za rok 2016

7.6.2017 30.6.2017

Záměr č. 8/2017/RM - prodej pozemků

13.6.2017 30.6.2017

OOP - Návrh stanovení místní úpravy provozu Dřevohostice + příloha - situace

14.6.2017 30.6.2017

Usnesení z 16. zasedání ZM Dřevohostice dne 29. 6. 2017

30 6.2017 17.7.2017
Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat - na území ČR  28.6.2017 18.7.2017
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání
návrhu Územního plánu Dřevohostice
 
27.6.2017  1.8.2017
Rozhodnutí č.j. MeDr-1557/17/BL 3.8.2017 21.8.2017
OOP- Stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích 70/2017
+ příloha 
8.8.2017 4.9.2017
Svolání 17. zasedání ZM Dřevohostice 17.8.2017 4.9.2017
Záměr 9/2017/RM - prodej pozemků ZD  17.8.2017 4.9.2017
Dražební vyhláška č. j. 203 Ex 58692/14-69  21.8.2017  13.9.2017
VŘ - prodej RD č.p. 64 + pozemky v k.ú. Žákovice  14.8.2017 13.9.2017
OOP - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami  1.8.2017 21.9.2017
oprava nesprávnosti OOP - zákaz obecného nakládání
s povrchovými vodami
 
4.8.2017 21.9.2017
Usnesení ze 17. zasedání ZM dne 29. 8. 2017  6.9.2017 26.9.2017
Svolání 18. zasedání ZM dne 26. 9. 2017 13.9.2017 27.9.2017
Svolání 1. zasedání okrskové volební komise 21.9.2017 2.10.2017
VV - zahájení řízení č. j. MeDr-1816/17/BL  14.9.2017 3.10.2017
Návrh OOP pro vlastníky lesů na území ČR  18.9.2017 4.10.2017
Oznámení o vydání OOP Územní plán Dřevohostice  27.9.2017  16.10.2017

OOP Územní plán Dřevohostice

  • Územní plán - textová část
  • Odůvodnění ÚP
  • přílohy 1 - 7

 

27. 9.2017

 

16.10.2017

Usnesení z 18. zasedání ZM dne 26. 9. 201  27.9.2017 16.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů OVK v Dřevohosticích 15.8.2017 23.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Dřevohosticích 15.8.2017 23.10.2017
Jmenování zapisovatelky OVK v Dřevohosticích 6.9.2017 23.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb 3.10.2017 23.10.2017
VV-zahájení územního řízení, spis.zn. 115/17-Le  4.10.2017 23.10.2017
VV-zahájení územního řízení, spis.zn. 117/17-Le 5.10.2017 23.10.2017
Záměr 10/2017/RM - odprodej pozemku p. č. 505/7  10.10.2017  30.10.2017
Návrh rozpočtu městyse Dřevohostice na rok 2018
+ výkaz FIN 2-12 M 
 27.10.2017 15.11.2017
Svolání 19. zasedání ZM 6.11.2017 15.11.2017
Výzva k odstranění vraku vozidla + příloha - foto  18.9.2017  21.11.2017
VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost, Dřevohostice   11.10.2017  27.11.2017
VV- Rozhodnutí č.j. MeDr-2244/17/BL   9.11.2017  27.11.2017
OOP č. j. 66595/2017-MZE-16212 9.11.2017 27.11.2017
VV č. j. MMPr/147031/2017/IV-místní úprava provozu
na ul. Zámecká
9.11.2017 27.11.2017
VV-zahájení ÚŘ č.j. MeDr-2294/17/BL 13.11.2017 29.11.2017
VV-zahájení ÚŘ č.j. MeDr-2289/17/BL 13.11.2017 13.11.2017
Usnesení z 19. zasedání ZM Dřevohostice 15.11.2017 1.12.2017
Návrh rozpočtu DSO mikroregionu Moštěnka na rok 2018  + výkaz FIN10_2017 7.11.2017  8.12.2017
Svolání 20. zasedání ZM Dřevohostice   5.12.2017 15.12.2017
Svolání 1. zasedání OVK dne 19. 12. 2017 14.12.2017 22.12.2017
OZV č. 2/2017 15.12.2017 2.1.2018
Usnesení z 20. zasedání ZM dne 14. 12. 2017 15.12.2017 2.1.2018
VV-Územní rozhodnutí spis. zn. 115/17-Le  7.12.2017 2.1.2018
VV-Územní rozhodnutí spis. zn. 117/17-Le  7.12.2017 2.1.2018
Zahájení územního řízení spis. zn. 119/17-Le  21.12.2017 8.1.2018
Stanovení minimálního počtu členů OVK Dřevohostice   9.11.2017  15.1.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Dřevohosticích   14.11.2017  15.1.2018
Jmenování zapisovatelky OVK Dřevohostice   29.11.2017  15.1.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky   14.12.2017 15.1.2018

 zpět na úřední desku

 

 

Menu

Vyhledat v textu

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

646444