animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv > Dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

 

Dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

 

  dokument  vyvěšeno  sejmuto
Stavební povolení „Dřevohostice - Kanalizace
ul. Nábřežní“ 
 7.1.2016  25.1.2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy- MZE ČR vydává:

 • Národní plán povodí Dunaje

 • Národní plán povodí Labe

 • Národní plán povodí Odry 

 

 

13.1.2016

 

 

 1.2.2016

VV-Rozhodnutí - stavební povolení, spis. zn. 192/15/Le    20.1.2016 8.2.2016
Výzva na výměnu oken a dveří v MŠ 21.1.2016 5.2.2016
Rozhodnutí o umístění stavby, spis. zn. 213/15-Le 11.2.2016 29.2.2016
Svolání 7. zasedání ZM Dřevohostice   26.2.2016  8.3.2016
 • Závěrečný účet mikroregionu za rok 2015.pdf
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2015.pdf
 • vyk12.pdf
 • roz12.pdf
 • př12.pdf
 • Inventarizační zpráva rok 2015.pdf
 • fin12.pdf

 

 

24.2.2016 

 

 

14.3.2016 

Usnesení ze 7. zasedání ZM Dřevohostice 8. 3. 2016 23.3. 2016
Záměr č. 1/2016/RM - bezúplatný převod pozemků 9. 3. 2016 25.3. 2016
Svolání 8. zasedání ZM  15.3. 2016 25.3. 2016

Usnesení z 8., zasedání ZM Dřevohostice dne 24. 3. 2016

29.3.2016  18.4.2016

Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ol. kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ol. kraje na udržitelný rozvoj území

 

22.3.2016

 

16.5.2016

 • Závěrečný účet městyse Dřevohostice za rok 2015
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  městyse Dřevohostice za rok 2015

 

5. 5.2016

 

 

24.5.2016

 

Svolání 9. zasedání ZM Dřevohostice 

10.5.2016 27.5.2016

 Oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu
- DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016

29.4.2016 3.6.2016

Záměr 2/2016/RM - pronájem podílku č. 39

24.5.2016 22.6.2016

Usnesení z 9. zasedání ZM dne 26. 5. 2016 

27.5.2016 22.6.2016

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07 

24.5.2016 22.6.2016

Svolání 10.zasedání zastupitelstva dne 30.6.2016

21.6.2016 1. 7. 2016

Záměr 3/2016/RM - pronájem nebyt. prostor - č.p. 75 

31.5.2016 1. 7. 2016

Usnesení z 10. zasedání ZM dne 30. 6. 2016

1. 7. 2016 19.7.2016

Veřejná vyhláška - úprava provozu Hradčany+přílohy: 1a, 1b, 2a, 2b

25.7.2016 15.8.2016

Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Dřevohostice

14.7.2016 2. 9. 2016

Svolání 11. zasedání ZM 

14.9.2016 23.9.2016

Stanovení minimálního počtu členů OVK

2. 8. 2016 10.10.2016

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Dřevohosticích

15.8.2016 10.10.2016

Jmenování zapisovatelky OVK

24.8.2016 10.10.2016

Oznámení o době a místě konání voleb

19.9.2016 10.10.2016

Usnesení z 11. zasedání ZM Dřevohostice

23.9.2016 10.10.2016

OZV č. 1/2016

23.9.2016 10.10.2016

Tržní řád města Přerova

12.10.2016 8.11.2016

Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí č.OPR/137/2016 a jeho podmínkách

27.9.2016 8.11.2016

Veřejná nabídka pozemků

15.9.2016 8.11.2016

Dražební vyhláška - MV_5.10.2016_1524

6.10.2016 12.11.2016

záměr 4/2016/RM - odprodej pozemku 679/1 v k.ú. Domaželice 

1.11.2016 21.11.2016

záměr 5/2016/RM - výpůjčka části pozemku p.č. 7/4

2.11.2016 21.11.2016

Návrh rozpočtu městyse Dřevohostice na rok 2017

4.11.2016 21.11.2016

Svolání 12. zasedání ZM Dřevohostice

15.11.2016 23.11.2016

Návrh rozpočtu DSO mikroregionu Moštěnka na r. 2017

14.11.2016  5.12.2016

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu + přílohy: Situace DZ 1a, Situace Dz 1b, Situace DZ 2

24.11.2016 12.12.2016

Usnesení z 12. zasedání ZM

23.11.2016 13.12.2016

OZV č. 2/2016, pořární řád městyse Dřevohostice

23.11.2016 13.12.2016

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a upraveného Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území

 

4.11.2016

 

15.12.2016

Svolání 13. zasedání ZM Dřevohostice

6.12.2016 16.12.2016

OZV č. 3- 2016 (poplatek za odpady) 

16.12.2016 2. 1. 2017

Usnesení z 13. zasedání ZM 

16.12.2016 2. 1. 2017

Zahájení územního řízení „Radkova Lhota - LOKALITA „MESLO“ Revitalizace Stříbrník“

20.12.2016 5.1.2017

Oznámení zahájení řízení -změna ÚR-revitalizace Stříbrník 164-2014

20.12.2016 5.1.2017

 Dražební vyhláška - MV_2.12.2016_1506

7.12.2016 14.1.2017

 

 

 

 

 

 zpět na úřední desku

Menu

Vyhledat v textu

2. 3. Anežka

Zítra: Kamil

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

653973