animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv > Dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

 

                      dokument                                      vyvěšeno sejmuto  

 - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Národní plán
    povodí Dunaje
 - Národní plán povodí Dunaje  kód koncepce MZP196K

 

6.1.2015

 

9.2.2015

 - Zahájení zjišťovacího řízení „Plán pro zvládání povodňových
   rizik v povodí Dunaje“
 - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 
   kód koncepce MZP199K

 

9.1.2015

 

9.2.2015

 - Oznámení zahájení řízení Radkova Lhota-revitalizace Stříbrník
 - Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení zahájení řízení
    Radkova Lhota-revitalizace Stříbrník


 12.2. 2015


2.3.2015

 Dražební vyhláška 103 Ex 56927/14-16

18.2.2015  6.3.2015
 • Závěrečný účet mikroregionu Moštěnka za rok 2014
 • Inventarizační zpráva 2014
 • Zpráva o výsledku přezkoumání
 • fin12
 • př12
 • roz12
 • vyk12

 

 

20.2.2015

 

 

 

 

9.3.2015

 

 

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaná strategie
rozvoje území Olomoucké aglomerace“

Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké
aglomerace, kód koncepce MZP201K

 

11.2.2015

 

11.3.2015

 
Oznámení o zahájení projednávání návrhu
Zadání Územního plánu Dřevohostice
 • Zadání ÚP Dřevohostice
 • mapa

 

9. 2.2015

 

 12.3.2015

Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ředitelku
Mateřské školy Dřevohostice

17.2.2015

24.3.2015

Svolání 3. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice  18.3. 2015  27.3.2015
Záměr prodeje pozemků č. 1/2015/RM, 2/2015/RM, 3/2015/RM,
4/2015/RM, 5/2015/RM, 6/2015/RM, 7/2015/RM 
 10.3.2015  27.3.2015
Veřejná vyhláška - SÚ/164/2014/Ši-17/ÚR-VV 

Územní rozhodnutí - SÚ/164/2014/Ši-16/ÚR-105

 18.3. 2015 3. 4.2015
OZV 1-2015, o místním poplatku ze psů 30.3.2015 15.4.2015

OZV 2-2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství +příloha 1, 2a, 2b

30.3.2015 15.4.2015
OZV 3-2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dřevohostice

 

30.3.2015

 

15.4.2015

OZV 4-2015, zrušuje OZV 1-2009 30.3.2015 15.4.2015
Usnesení z 3. zasedání ZM 30.3.2015 15.4.2015
 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení
- Spis. zn. 80/15-Le
 27.4.2015 13.5.2015
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Dřevohostice  17.2.2015 18.5.2015
Nařízení Města Přerova 2-2015  4. 5. 2015 20.5.2015
FÚ oznamuje zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2015   29.4.2015 2.6.2015
Záměr č. 8/2015/RM - pronájem pozemku   25.5.2015 10.6.2015
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro: Vlachová Dagmar, Vlach Jakub, Navrátil Jiří, Chrobáková Eva, Sedlář Michal, Čeh Jano, Kolář Pavel, Libicher Radomír st., Libicherová Miroslava, Libicher Radomír ml., Libicher Jan, Libicher Marek, Končitík Stanislav, Žuška Aleš,Ondruška Tomáš, Smiřická Edda, Trefílek Jan
(č.j. MeDr-1172/15/AK) 

 

 29.5.2015

 

15.6.2015

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro: Jano Čeh, Radomír Libicher, Miroslava Libicherová, Jan Libicher, Marek Libicher, Aleš Žuška (č.j. MeDr-1176/15/AK)   1 .6. 2015 17. 6. 2015
Záměry č. 9-14/2015/RM - prodej pozemků 5. 6. 2015 23 6. 2015
Svolání 4. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice 17. 6. 2015 26.6.2015 
Strategický plán městyse Dřevohostice  8. 6. 2015 26.6.2015 
 • Závěrečný účet městyse Dřevohostice za rok 2014
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Dřevohostice za rok 2014
 • Výkazy účetnictví 2014

 

 9. 6. 2015

 

26.6.2015 

Nařízení SVS-mimořádná veter. opatření - mor včelího plodu v Ol. kraji

8. 6. 2015   3. 7. 2015

Záměr č. 15/2015/RM - výpůjčka pozemku + mapka pozemku

17.6.2015  3. 7. 2015
Usnesení z 4. zasedání ZM dne 25. 6. 2015  26.6.2015  13.7.2015
OZV č. 5/2015 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
městyse Dřevohostice,  vč. příloh 
 26.6.2015 13.7.2015
OZV č. 6/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství, vč. příloh 1, 2, 3 
 26.6.2015 13.7.2015

Oznámení o možnosti uplatnit připomínky k návrhu souhrnu doporučených opatření pro Evropsky významnou lokalitu Dřevohostický les

 • Dřevohostický les - orientační mapa
 • Dřevohostický les - rámcová směrnice
 • Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dřevohostický les
 

 

 

29.6.2015

 

 

 

 

17.7.2015

 

 

Záměry č. 16-17/2015/RM - výpůjčka pozemků 26.7.2015  3. 8. 2015
Uložení písemnosti pro Jano Čeh, Radomír Libicher, Miroslava Libicherová, Miroslava Libicherová (Jan Libicher), Miroslava Libicherová (Marek Libicher), Aleš Žuška - č.j. MeDr/1499/15/AK

 

22.7.2015

 

7. 8. 2015

 - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání  Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava
 - Návrh opatření
 - PZKO-CZ07

 

17.7.2015

 

24.8. 2015

VV o veřejném jednání aktualizace č. 1 ZÚR OK 3.7.2015 24.8.2015

Výzva k odstranění vraku vozidla

28.7.2015 24.8.2015
VV-zahájení ÚŘ - č.j. MeDr-1583/15/BL + situace 7.8.2015 24.8.2015
Záměr č. 18/2015/RM - prodej pozemku 25. 8.2015  10.9.2015
Opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými
vodami na území ORP Přerov
14.8.2015 21.9.2015
Svolání 5. zasedání ZM Dřevohostice 17.9.2015 25.9.2015
VV - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
- č.j. MeDr-1814/15/BL 
11.9.2015 29.9.2015
Záměr č. 19/2015/RM - prodej pozemků v k.ú. Domaželice  14.9.2015 30.9.2015
Záměr 20/2015/RM - pronájem nebyt. prostor v Domě služeb 16.9.2015 2.10.2015
Usnesení z 5. zasedání ZM Dřevohostice 25.9.2015  12.10.2015
Záměr č. 21/2015/RM - pronájem pozemků v k.ú. Dřevohostice
a k.ú. Domaželice + příloha - seznam pozemků k pronájmu
6.10. 2015 22.10.2015
Záměr č. 22/2015/RM - prodej pozemku 12.10.2015 29.10.2015
VV - zahájení ÚŘ a pozvání k jednání, č.j.MeDr-1993/15/BL 8.10.2015 30.10.2015
VV - územní rozhodnutí č.j. MeDr-1933/15/BL 12.10.2015 30.10.2015
VV - Územní rozhodnutí č.j. MeDr-2085/15/BL 29.10.2015 18.11.2015
VV - Zahájení územ. řízení č.j. MeDr-2133/15/BL 4.11.2015 20.11.2015
Mikroregion Moštěnka - Návrh rozpočtu na rok 2016  10.11.2015 30.11.2015
Záměr č. 23/2015/RM - prodej pozemku  12.11.2015  30.11.2015
VV - Oznámení o zahájení řízení - „Dřevohostice - Kanalizace
ul. Nábřeží“
20.11.2015 7.12.2015
Záměr č. 24/2015/R5M - prodej pozemků   24.11.2015  10.12.2015
Záměr č. 25/2015/RM - odprodej provozních souborů ČOV 24.11.2015 10.12.2015
VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení, spis.zn. 192/15-Le 1.12.2015 17.12.2015
Svolání 6. zasedání ZM Dřevohostice na 17.12.2015  9.12.2015  18.12.2015
Návrh rozpočtu městyse Dřevohostice na rok 2016 1.12.2015 18.12.2015
VV - Územní rozhodnutí spis. zn. 150/15-Le 3.12.2015  21.12.2015
VV - územní rozhodnutí spis.zn.172/15-Le 17.12.2015 4.1.2016
Usnesení z 6. zasedání ZM dne 17. 12. 2015  18.12.2015  4.1.2016
VV - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k jednání- spis. zn.213/15-Le  21.12.2015  6.1.2016
OZV č. 7/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 21.12.2015  6.1.2016

 

 

zpět na úřední desku

Menu

Vyhledat v textu

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

646369