animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv > Dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

 


Dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

2583099625830996

                      dokument                                             vyvěšeno sejmuto  

SÚ:  Územní rozhodnutí spis.zn. 180/13-Su

16. 1. 2014 3. 2. 2014

Nařízení SVS Č. j.: SVS/2014/002654-G - pro uživatele honiteb

29. 1. 2014 14. 2. 2014

Záměr na výpůjčku pozemku p.č. 14, část o vým. 904 m2

12. 2. 2014  28. 2. 2014

Svolání 19. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice

 18.2. 2014 28. 2. 2014

Záměr městyse č. 1/2014/ZM - prodej pozemku

28. 2. 2014 17. 3. 2014

Záměr městyse č. 2/2014/ZM - prodej pozemku

28. 2. 2014  17. 3. 2014

Záměr městyse č. 3/2014/ZM - prodej pozemku

 28. 2.2014  17. 3. 2014

Záměr městyse č. 4/2014/ZM - prodej pozemku

28. 2. 2014  17. 3. 2014

 Stanovení záplavového území vod. toku Moštěnka+ přílohy:
- mapový podklad ZU1
- mapový podklad ZU2  
- mapový podklad ZU3
- mapový podklad ZU4

 

28. 2. 2014

 

17. 3. 2014 

Usnesení z 19. zasedání ZM Dřevohostice dne 27.2.2014

5. 3. 2014  21. 3. 2014

Záměr RM č. 2-2014 - pronájem pozemku 

 7. 3. 2014  24. 3. 2014

Záměr RM č. 3-2014 - pronájem pozemku 

7. 3. 2014 24. 3. 2014

VV:  Návrh OOP - bobr evropský

 10.3. 2014  26.3. 2014

Záměr RM č. 4/2014 - pronájem nebyt. prostor 

10. 3. 2014 26. 3. 2014

Svolání 20. zasedání ZM Dřevohostice na 27. 3. 2014

 20.3. 2014  1. 4. 2014

Návrh rozpočtu městyse Dřevohostice na rok 2014

11. 3. 2014  1. 4. 2014

Oznámení o vystavení návrhu KPÚ v k.ú. Šišma + mapa

 10.3. 2014 11. 4. 2014

Stanovení min. počtu členů OVK v Dřevohosticích 

24. 3. 2014  15. 4. 2014

Usnesení z 20. zasedání ZM Dřevohostice dne 27. 3. 2014

1. 4. 2014  17. 4. 2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Dřevohosticích

 7. 4. 2014  24. 4. 2014
Jmenování zapisovatelky OVK Dřevohostice 10. 4. 2014  6. 5. 2014

Záměr č. 5/2014/ZM - prodej pozemků

 15.4. 2014  6. 5. 2014

Záměr č. 5/2014/RM - směna pozemků a mapa

 6. 5. 2014  22. 5. 2014
Stanovení záplavového území toku Moštěnka + mapa   6. 5. 2014  22. 5. 2014
Oznámení o době a místě konání voleb do EP v Dřevohosticích 6. 5. 2014 26. 5. 2014
OOP č.j. KUOK 42224/2014 (bobr evropský)  13. 5. 2014  27. 5. 2014
Záměr č. 6/2014/RM - pronájem podílku  + mapka   15.5. 2014 31. 5. 2014
Dražební vyhláška č.j. 065 EX01267/11-087 15. 5. 2014 31. 5. 2014
  • Závěrečný účet DSO mikroregionu Moštěnka za rok 2013
  • přílohy 1 - 5
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

 

15. 5. 2014

 

 31. 5. 2014

Vyhláška FÚ - zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu - daň z nemovitých věcíé na rok 2014
 28.4. 2014  3. 6. 2014
Záměr č. 7/2014/RM - pronájem nebytových prostor v č. p. 13 2. 6. 2014 18. 6. 2014
 

- Závěrečný účet městyse Dřevohostice za rok 2013
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
  Dřevohostice ze rok 2013

 

2. 6. 2014 

 

19. 6. 2014 

 Svolání 21. zasedání ZM Dřevohostice  12.6. 2014 20. 6. 2014
Usnesení z 21. zasedání ZM dne 19. 6. 2014 23. 6. 2014 10. 7. 2014
Záměr č. 6/2014/ZM -  prodej pozemků + mapka 25. 6. 2014  14. 7. 2014
Nabídka pozemků k pronájmu 13. 5. 2014 6. 8. 2014
Potřebný počet podpisů voličů na peticích podporujících kandidaturu 7. 7. 2014 8. 8. 2014
Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají na MMPr 7. 7. 2014 8. 8. 2014
Záměr na odprodej pozemku parc. č. 1259/54  + mapa 23. 7. 2014 8. 8. 2014
VV MMPr Č.j. MMPr/086696/2014/OE  23. 7. 2014  8. 8. 2014
Doručení VV- uložení písemnosti pro: Pavel Kolář, Ivo Symerský,
Alena Ondrušková, Tomáš Ondruška, Milan Ondruška, Petr Buchta,
Dobroslav Radoslavljevič, Petr Kostřica, Zuzana Olivová, Jiří Navrátil,
Josef Masný, Petr Pokorný, Ladislava Slawiková, Anna Valentová,
Kristýna Simonová, Tomáš Simon, Eva Chrobáková, Milan Juřík,
Josef Buzaši, Jan Trefílek, Michal Skopal, Vladimír Olšanský,
Jiří Sobotka   VV č. j.: MeDr-1862/14/AK                    
10. 9. 2014 29. 9. 2014
Záměr č. 9/2014/RM 11. 9. 2014 29. 9. 2014
Stanovení min. počtu členů OVK v Dřevohosticích 8. 8. 2014 30. 9. 2014
Počet a sídlo volebních okrsků v Dřevohosticích 8. 8. 2014 30. 9. 2014
Jmenování zapisovatelky OVK v Dřevohosticích  8. 8. 2014 30. 9. 2014
Svolání 22. zasedání ZM Dřevohostice 22. 9. 2014  1. 10. 2014
Záměr č. 10/2014/RM   17. 9.2014  3. 10. 2014
Doručení veřejnou vyhláškou -uložení písemnosti pro: 
Iveta Sobotková, Nikola Sobotková, Iveta Sobotková (Matěj 
Sobotka), Michal Sedlář, Zdenka Klůsová, Edda Smiřická, 
Karel Zlatník, Aleš Žuška, Jakub Kovář, Milada Zlatníková, 
Vojtěch Králík - VV č.j. MeDr-2009/14/AK

 

1. 10. 2014

 

16.10. 2014 

Doručení veřejnou vyhláškou- uložení písemnosti pro:
Pavel Kolář, Ivo Symerský, Alena Ondrušková, Tomáš
Ondruška,Milan Ondruška, Dobroslav Radosavljevič, Petr
Kostřica, Zuzana Olivová, Jiří Navrátil, Josef Masný, Petr
Pokorný, Ladislava Slawiková, Anna Valentová, Eva Chrobáková,
Milan Juřík, Josef Buzaši, Jan Trefílek, Michal Skopal,
Vladimír Olšanský, Jiří Sobotka,Iveta Sobotková, Nikola
Sobotková, Iveta Sobotková (Matěj Sobotka), 
Michal Sedlář,
Zdenka Klůsová, Edda Smiřická, Karel Zlatník,Aleš Žuška,
Miroslava Libicherová, Radomír Libicher, Radomír Libicher ml.,
Miroslava Libicherová (Marek Libicher), Miroslava Libicherová
(Jan Libicher) -  VV č.j. MeDr-2010/14/AK

 

 

1. 10. 2014

 

 

16.10.2014

Dražební vyhláška č.j. 007EX 2201/13-23  30.9.2014 16.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb  24.9.2014  20.10.2014
Usnesení z 22. zasedání ZM Dřevohostice dne 30. 9. 2014  6.10.2014  22.10.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce   13.10.2014  29.10.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva městyse Dřevohostice 
 29.10.2014  12.11.2014
SÚ: Zahájení územního řízení a pozvání k jednání
- č.j. MeDr-2180/14/BS + mapa
 30.10.2014  18.11.2014
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse
Dřevohostice dne 6. 11. 2014 
 12.11.2014 28.11.2014
Návrh rozpočtu DSO mikroregionu Moštěnka na rok 2015   19.11.2014 8.12.2014
Svolání 2. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice  9. 12. 2014  19.12.2014
Návrh rozpočtu městyse Dřevohostice na rok 2015  2. 12. 2014 19.12.2014
Usnesení z 2. zasedání ZM Dřevohostice 19.12.2014 6. 1. 2015
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu  

 

19.12.2014

 

6. 1. 2015

Záměr na  pronájem nebyt. prostor, Dům služeb, Náměstí 13  16.12.2014 6. 1. 2015
VV - Územní rozhodnutí, spis.zn. 55/14-Su + příloha   22.12.2014 7. 1. 2015

 

 

zpět na úřední desku

Menu

Vyhledat v textu

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

646444