animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv > Dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

 

Dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

                      dokument                                           vyvěšeno sejmuto  
Pozvánka na VH Honebního společenstva Dřevohostice 3. 1. 2013 21. 1. 2013
SÚ: Zahájení územního řízení spis.zn. 12/12-Su  9. 1. 2013  25. 1. 2013
Dražební vyhláška č.j. 065 EX 01267/11-029  9. 1. 2013  25. 1. 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - 2. kolo  14.1. 2013  28. 1. 2013

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - OP vodního
zdroje ZD Dřevohostice,  č.j. MMPr/006634/2013/Maš
 + seznam parcel + katastrální mapa

 15.1. 2013  31. 1. 2013
SÚ: Územní rozhodnutí spis.zn. 213/12-Su   16.1. 2013  1. 2. 2013
SÚ:  Oznámení o zahájení ÚŘ sp.zn. 18/13-Su 18.1. 2013  4. 2. 2013
Dražební vyhláška č.j. 103 EX 27653/12-26 6. 2. 2013 22.2. 2013
SÚ: Oznámení o spojení ÚŘ a SŘ, zahájení spol. řízení
spis.zn. 4/13-Su
 12 2. 2013 28.2. 2013
SÚ:  Zahájení ÚŘ spis.zn. 16/13-Su  13.2 .2013  1. 3. 2013

Závěrečný účet DSO mikroregionu Moštěnka za rok 2012

13.2. 2013 4. 3. 2013

Návrh Změny č. 4 územního plánu obce Dřevohostice 

15.1. 2013 4. 3. 2013
SÚ: Rozhodnutí Spis.zn. 12/13-Su   22.2. 2013  11.3. 2013
SÚ: Rozhodnutí spis.zn. 18/13-Su   1. 3. 2013  18.3. 2013
Návrh rozpočtu městyse Dřevohostice na rok 2013 8. 3. 2013  28.3. 2013
Svolání 14. zasedání ZM Dřevohostice 20.3. 2013  29.3. 2013

Usnesení o ustanovení opatrovníka Daliboru Nguyenovi,
bytem Dřevohostice, Lapač 449

 13.3. 2013  29.3. 2013

Opatření obecné povahy - Ochranné pásmo vodního zdroje,
č.j. MMPr/034026/2013/Maš
příloha č. 1 - Geodetické zaměření OP I. stupně
příloha č. 2 - Kat. mapa s vyznačením OP I. a II. stupně
příloha č. 3 - Pozemky z KN dotčené OP II. stupně

 14.3. 2013 3.4. 2013 

Nařízení SVS - opatření k prevenci a tlumení varroázy včel 

25.3. 2013 10.4. 2013

SU: Rozhodnutí spis.zn. 4/13-Su

25.3. 2013  12.4. 2013

SU: Výzva k vyjádření k podanému odvolání spis.zn. 18/13-Su

25.3. 2013 12.4. 2013

SU: Územní rozhodnutí spis.zn. 16/13-Su

29.3. 2013 15.4. 2013

Usnesení ZM Dřevohostice z 14. zasedání dne 28. 3. 2013

3. 4. 2013 22.4. 2013

Záměr vypůjčit části p.p.č. 507 o vým. 4400 m2, 3400 m2,
pronajmout části p.p.č. 367 o vým. 210 m2, 158 m2 

16.4. 2013 2. 5. 2013

Záměr odprodat pozemek p.č. 173/1 o výměře 57 m2
v k.ú. Dřevohostice

18.4. 2013 6. 5. 2013

Záměr pronajmout část p.p.č. 271/1, vypůjčit část p.p.č.1251/12,
pronajmout podílek č. 5 na p.p.č. 1367 v k.ú. Dřevohostice

2. 5. 2013  20.5. 2013

- Zveřejnění Hromadného předpisného seznamu -
Daň z nemovitostí na rok 2013
- Informace FÚ k zasílání složenek na daň z nemovitosti

 22.4. 2013  28.5. 2013

Záměr vypůjčit pozemky p.p.č. 7/2, 264, 265 a 389

15.5. 2013  31.5. 2013

Nařízení SVS - mimoř. veterinární opatření - varroáza včel

16.5. 2013 3. 6. 2013

Oznámení o veřejném projednání návrhu
Změny č. 4 ÚP obce Dřevohostice

6. 5. 2013  7. 6. 2013

Svolání 15. zasedání ZM Dřevohostice 

28.5. 2013 5. 6. 2013

SÚ:  Nařízení ústního jednání - spis. zn. 96/13-Su

28.5. 2013  13.6. 2013

Usnesení z 15. zasedání ZM Dřevohostice ze dne 4. 6. 2013  
- příloha č. 1 k usnesení k mat. č. 8

 5. 6. 2013  21.6. 2013

Záměr prodat geometricky rozdělený pozemek p.č. 507 – zahrada
v obci a k.ú. Dřevohostice, v části nově vzniklých pozemků
p.č. 507/5, 507/6, 507/7, 507/8, 507/9, 507/10, 507/11, 507/12,
507/13, 507/14, 507/15, 507/16, 507/17, 507/18, 507/19,
507/20, 507/21

5. 6. 2013   21.6. 2013

Záměr na směnu pozemků p.č. 508/2-část a p.č. 508/1-část
v k.ú. Dřevohostice

5. 6. 2013   21.6. 2013

Záměr prodat část pozemku p.č. 164/2 o vým. 38 m2 v k.ú. Turovice 

5. 6. 2013   21.6. 2013

SÚ: Zahájení ÚŘ-spis. zn. 15/13-Su 

 10.6. 2013 26.6. 2013

Svolání 16. zasedání ZM

 20.6. 2013  28.6. 2013

- Návrh Závěrečného účtu městyse za rok 2012
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
   městyse Dřevohostice za rok 2012

11.6. 2013 28.6. 2013

SÚ:  Zahájení ÚŘ - spis. zn. 101/13-Su

13. 6. 2013 1. 7. 2013

Dražební vyhláška 085 EX 10736/10-87

 13. 5. 2013  9. 7. 2013

KPÚ Šišma - pozvánka na jednání

 18. 6. 2013 11. 7. 2013

Oznámení vydání opatření obecné povahy Změna č. 4
územního plánu obce Dřevohostice

28. 6. 2013  15. 7. 2013

Usnesení z 16. zasedání ZM Dřevohostice ze 27. 6. 2013

 2. 7. 2013  18. 7. 2013

KPÚ Hradčany - pozvánka na závěrečné jednání

26. 6. 2013 30. 7. 2013

KPÚ Šišma-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků
pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

15. 7. 2013 31. 7. 2013

 EIA - Oznámení záměru "Dřevohostice
"Revitalizace lokality Šibence"

 15. 7. 2013 31. 7. 2013

Oznámení o provádění mapovacích prací
ve dnech 5.-9. 8. 2013

30. 7. 2013  12. 8. 2013

Záměr pronajmout nebyt. prost. v I. NP Domu služeb- 70,4 m2

30.7. 2013  15.8. 2013

SÚ:  Územní rozhodnutí-spis. zn.15/13-Su 

30.7. 2013  15.8. 2013

SÚ: Zastavení řízení spis. zn. 101/13-Su 

 2. 8. 2013  19.8. 2013

Záměr vypůjčit pozemek p. č. 9 o vým. 48 m2 v k. ú. Dřevohostice 

6. 8. 2013 22.8. 2013

SÚ: Zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání: Spis. zn.: 127/13-Su 

14.8. 2013  30.8. 2013

Závěr zjišťovacího řízení "Dřevohostice Revitalizace lokality Šibence"

 12.8. 2013 30.8. 2013

Nařízení SVS-mimoř.  veter.  opatření - mor včelího plodu

 28.8.2013  13.9.2013

Svolání 17. zasedání ZM Dřevohostice dne 26. 9. 2013 

 18. 9. 2013  27. 9. 2013

Záměr pronajmout poz. p. č. 426 (262 m2), podílek č. 18 (140 m2),
část poz. p. č. 7 (3562 m2)

 16. 9. 2013  3. 10. 2013

SÚ: Spis. zn. 127/13-Su-Seznámení s podklady rozhodnutí 

 20. 9. 2013 7. 10. 2013

Usnesení ze 17. zasedání ZM Dřevohostice dne 26. 9. 2013

2.10. 2013 18.10.2013

Nařízení Státní veterinární správy - opatření k prevenci
a tlumení moru včelího plodu

 9.10.2013  25.10.2013

Počet a sídlo volebních okrsků v Dřevohosticích 

25.9.2013 29.10.2013

Stanovení min. počtu členů OVK v Dřevohosticích

 25.9.2013  29.10.2013

Jmenování zapisovatelky OVK v Dřevohosticích

2.10.2013 29.10.2013

Oznámení o době a místě konání voleb v Dřevohosticích

9.10.2013 29.10.2013

Záměr na odprodej části pozemku p.p.č. 173/2 o vým. 44 m2
v k.ú. Dřevohostice

 21.10.2013  6.11.2013

 Záměr na odprodej
- části pozemku  p.p.č. 1139/1 o vým. 1692 m2
- pozemku p.č. 1139/2 o vým. 26 m2
- části pozemku p.č. 368 o vým. 55 m2 a 154 m2
- části pozemku p.č. 368 o vým. 50 m2
- části pozemku p.č. 14 o výměře 105 m2
vše v k.ú. Dřevohostice

 

21.10.2013

 

6.11.2013

 

SÚ: ÚR - spis. zn. 127/13-Su

 29.10.2013 14.11.2013

Návrh rozpočtu mikroregionu Moštěnka na rok 2014

6. 11. 2013  22.11. 013

SÚ: Zahájení ÚŘ-spis.zn. 180/13-Su

2. 12.2013 18.12.2013
Svolání 18. zasedání ZM Dřevohostice  12.12.2013  20.12.2013
 Uložení písemnosti - Platební výměr na místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů“ za rok 2012
pro Petr Buchta, Dobroslav Radosavljevič, Petr Kostřica, 

Zuzana Olivová, Jiří Navrátil, Josef Masný, Petr Pokorný, 
Ladislava Slawiková, Anna Valentová, Kristýna Simonová, 
Tomáš Simon, Eva Chrobáková, Milan Juřík, Josef Buzáši,
Jan Trefílek, Michal Skopal, Vladimír Olšanský, Jiří Sobotka, 
Iveta Sobotková, Zdeňka Klůsová, Michal Sedlář, 
Edda Smiřická, Karel Zlatník, Aleš Žuška, Tomáš Ondruška, 
Alena Ondrušková, Milan Ondruška

 

4.12.2013 

 

20.12.2013 

Záměr pronajmout nebyt. prostory v DS, Náměstí 13

5.12.2013

 23.12.2013

Usnesení z 18. zasedání ZM dne 19. 12. 2013

 20.12.2013

 6. 1. 2014

OZV č. 1/2013 

 20.12.2013

 6. 1. 2014

 

zpět na úřední desku

Menu

Vyhledat v textu

2. 3. Anežka

Zítra: Kamil

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

653993