animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv > Dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012


Dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

                      dokument                                             vyvěšeno sejmuto  

SÚ: spis.zn.1587/11-Su 

9.1.2012 25.1.2012

SÚ: spis.zn. 1608/11-Su 

10.1.2012 26.1.2012
SÚ:  Spis.zn. 1651/11-Su  11.1.2012   27.1.2012
Rozhodnutí č.j. KUOK3983/2012   18.1.2012 3. 2.2012
SÚ: spis. zn. 233/11-Pi-Su  19.1.2012  6. 2.2012

SÚ: spis.zn. 1587/11-Su: Výzva Vyjádření k podanému odvolání

 24.1.2012  9. 2.2012
Rozhodnutí č. j. KUOK/8976/2012 2. 2. 2012   20. 2. 2012
Nařízení města Přerova č. 2/2012 - tržní řád   21.2.2012  8.3.2012

Dražební vyhláška č.j. 014 EX 6045/08-25

22.2.2012 9.3.2012

Dražební vyhláška č.j. 014 EX 6045/08-26 

22.2.2012 9.3.2012

Záměr pronajmout nebyt. prostory v DS , II. NP (21,87 m2) 

 24.2.2012  12.3.2012

Záměr pronajmout nebyt. prostory v DS, I. NP (11,59 m2) 

 24.2.2012  12.3.2012

SÚ: Oznámení spis.zn. 25/12-Su 

27.2.2012 14.3.2012

SÚ: Zahájení ÚŘ spis.zn. 28/12-Su

 28.2.2012  15.3.2012

SÚ: Zahájení ÚŘ spis.zn. 29/12-Su 

29.2.2012  16.3.2012

SÚ: Zahájení ÚŘ spis.zn. 22/12-Su 

1.3.2012 19.3.2012

Návrh rozpočtu městyse Dřevohostice na rok 2012 

7. 3. 2012 23.3.2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Dřevohostice za rok 2011 

 7. 3. 2012  23.3.2012

VV: Josef Obdržal, Verdunská 25/362, Ostrava

8. 3. 2012 26.3.2012

Svolání 10. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice

21.3.2012 30.3.2012

Nařízení SVS - mimořádná veter. opatření proti varroáze včel 

 15.3.2012 2.4.2012

SÚ: Zahájení ÚŘ spis.zn. 42/12-Su

20.3.2012 5.4.2012

Záměr pronajmout pozemek - podílek č. 30 

21.3.2012  6.4.2012

Oznámení o zahájení řízení -KPÚ v k.ú. Šišma

2. 4. 2012 18. 4. 2012

Záměry na odprodej a směnu pozemků podle usnesení ZM
ze dne 29. 3. 2012, mat. č. 9, 11, 12, 13 a 14 

3.4.2012 19.4.2012

Usnesení z 10. zasedáni ZM dne 29. 3. 2012

 4. 4. 2012  20.4. 2012

SÚ: rozhodnutí- spis.zn. 28/12-Su 

6. 4. 2012 23. 4. 2012

SÚ: zahájení ÚŘ-spis.zn. 57/12-Su

 10.4. 2012  26.4. 2012

SÚ: zahájení ÚŘ-spis.zn. 7/12-Su

10. 4. 2012 26. 4. 2012

SÚ: rozhodnutí spis.zn. 25/12-Su 

12. 4. 2012 30. 4. 2012

Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Dřevohostice 

 1. 2. 2012  2. 5. 2012

SÚ: rozhodnutí spis.zn. 29/12-Su 

18. 4. 2012 4. 5. 2012

Záměr pronajmout podílek na p.p.č 573 o vým. 270 m2 

19. 4. 2012 7. 5. 2012

SÚ: Výzva spis.zn. 22/12-Su 

26. 4. 2012 14. 5. 2012

SÚ: Zahájení ÚŘ spis.zn.75/12-Su 

 26.4. 2012 14. 5. 2012

Sdělení FÚ- zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
- Daň z nemovitostí na rok 2012

4. 4. 2012 17. 5. 2012

VV-Uložení písemnosti pro: Zlatník K., Žuška A., Zavadilová S.,
Valentová A., Slawiková L., Pokorný P., Masný J., Olivová Z.,
Kostřica P., Radosavljevič D., Juřík M., Buzaši J., Skopal M.,
Olšanský V., Vildová R., Sobotka J., Sobotková I., Sobotková A., 

2. 5. 2012 18. 5. 2012

 Záměr pronajmout podílky č. 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 na p.č. 573

4. 5. 2012 21. 5. 2012

SÚ: ÚR spis.zn. 42/12-Su 

10. 5. 2012 28. 5. 2012

Změna č. 3 Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava 

 14. 5. 202  31.5. 2012

SÚ: Zahájení UŘ spis.zn.89/12-Su

16. 5. 2012 1. 6. 2012

SÚ: Územní rozhodnutí spis.zn. 7/12-Su 

25. 5. 2012 11. 6. 2012

SÚ: Územní rozhodnutí spis.zn. 57/12-Su

 31.5. 2012  18.6. 2012

SÚ: Územní rozhodnutí spis.zn. 75/12-Su

 1. 6. 2012  18.6. 2012

Rozhodnutí sp.zn.KUOK/19995/2012/OSR/752

 31.5. 2012  18.6. 2012

Exekuční příkaz č. j. 065 EX 01267/11-006 

 31. 5. 2012  18.6. 2012

- Oznámení o zahájení projednávání návrhu
Zadání Změny č. 4 územního plánu obce Dřevohostice
- Návrh Zadání Změny č. 4 územního plánu
obce Dřevohostice

21. 5. 2012 22. 6. 2012

Zahájení ÚŘ - spis..zn. 103/12-Su 

8. 6. 2012 25. 6. 2012

- Závěrečný účet městyse Dřevohostice za rok 2011
- Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Dřevohostice 
 
za rok 2011

8. 6. 2012 26. 6. 2012

Svolání 11. zasedání ZM na 27. 6. 2012

20. 6. 2012 28. 6. 2012

VV - Uložení písemnosti: Zlatník Karel, Sadová 417, Dřevohostice

27. 6. 2012 13. 7. 2012

SÚ: Zahájení ÚŘ spis.zn. 125/12-Su

 27. 6. 2012  13. 7. 2012

SÚ: Zahájení ÚŘ spis.zn. 123/12-Su

27. 6. 2012  13. 7. 2012

Usnesení z 11. zasedání ZM Dřevohostice 27. 6. 2012 

 29. 6. 2012  16. 7. 2012

SÚ:  Zahájení ÚŘ spis.zn. 111/12-Su

 29. 6. 2012 16. 7. 2012

SÚ: Územní rozhodnutí spis.zn. 89/12-Su 

 9. 7. 2012  25. 7. 2012

Nařízení SVS - zrušení částí některých OP - mor včelího plodu 

10. 7. 2012 27. 7. 2012

VV-Uložení písemnosti: Zlatník Karel, Sadová 417, Dřevohostice

 13. 7. 2012  30. 7. 2012

Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Dřevohostice 

2. 5. 2012 2. 8. 2012

SÚ: Seznámení s podklady rozhodnutí - spis.zn. 103/12-Su 

19. 7. 2012 6. 8. 2012

VV: o možnosti smluvní ochrany evropsky významných lokalit +
příloha 1, příloha 2_1, příloha 2_2

 19. 7. 2012  6. 8. 2012

VV: Uložení písemnosti: Olivová Zuzana, Náměstí 74,Dřevohostice

 19. 7. 2012  6. 8. 2012

SÚ: Územní rozhodnutí sp. zn. 123/12-Su

 3. 8. 2012  20. 8. 2012

SÚ: Oznámení - sp.zn. 22/12-Su

7. 8. 2012  23. 8. 2012

SÚ: Usnesení - sp.zn. 125/12-Su

 7. 8. 2012 23. 8. 2012

SÚ: Územní rozhodnutí sp. zn. 111/12-Su 

10. 8. 2012 27. 8. 2012

Oznámení: Oprava silnice II/150 v Dřevohosticích od mostu
ev.č. 150 - 086 po náměstí

10. 8. 2012 27. 8. 2012

SÚ: Územní rozhodnutí spis.zn. 103/12-Su

 16. 8. 2012  3. 9. 2012

SÚ: Zahájení ÚŘ: spis.zn. 160/12-Su 

21. 8. 2012 6. 9. 2012

SÚ: Zahájení ÚŘ spis. zn. 63/12-Su 

23. 8. 2012 10. 9. 2012

SÚ: Pokračování ÚŘ spis. zn. 1586/11-Su 

23. 8. 2012 10. 9. 2012

SÚ: Pokračování ÚŘ spis. zn. 1587/11-Su 

23. 8. 2012 10. 9. 2012

Záměr pronajmout pozemky p.č. 1163, 1164, 1165, 1166/1 

28. 8. 2012 13. 9. 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka spis.zn. 1923/12 

28. 8. 2012 13. 9. 2012

Stanovení minimálního počtu členů OVK 

13. 8. 2012 14. 9. 2012

Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

24. 8. 2012 17. 9. 2012

Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Zastupitelstva Ol. kraje 

29. 8. 2012 1. 10. 2012

Svolání 12. zasedání ZM Dřevohostice 27. 9. 2012 

19. 9. 2012 1. 10. 2012

Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR ze dne 20. 9. 2012

 21. 9. 2012  1. 10. 2012

SÚ: Oznámení spis. zn. 178/12-Su 

17. 9. 2012 3. 10. 2012

Oznámení o zahájení řízení - Likvidace odpadních vod Turovice,
spis.zn. 2012/113252/STAV/ZEM/Ba

 17. 9. 2012  3. 10. 2012

Oznámení o době a místě konání voleb 

27. 9. 2012  15.10. 2012

č.j. KUOK74206/2012 - na uzavření smlouvy o poskytování
a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství

 30. 8. 2012 16.10. 2012

- Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání
   Změny č. 3 územního plánu obce Dřevohostice

- Návrh Zadání Změny č. 3 územního plánu obce Dřevohostice

17. 9. 2012   18.10. 2012

Usnesení z 12. zasedání ZM Dřevohostice dne 27. 9. 2012 

 5. 10. 2012  22.10. 2012

SÚ: Rozhodnutí sp. zn. 63/12-Su

 5. 10. 2012  22.10. 2012

SÚ: Rozhodnutí spis.zn. 1586/11-Su 

 10.10. 2012  26.10. 2012

SÚ: Výzva spis.zn.1587/11-Su

 10.10. 2012  26.10. 2012

Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Dřevohostice

 3. 8. 2012 1.11.2012

SÚ: Rozhodnutí spis.zn. 22/12-Su 

 17.10.2012  2.11.2012

SÚ: sdělení - spis.zn. 160/12-Su

 29.10. 2012  13.11. 2012

Stavební povolení č.j. MMPr/117025/2012/Ba

 29.10. 2012  13.11. 2012

Záměr pronajmout nebyt. prost. v DS - 48,97 m2

2. 11. 2012  19.11. 2012

Záměr pronajmout nebyt. prost. v DS - 21,48 m2

 2. 11. 2012  19.11. 2012

Záměr pronajmout nebyt. prost. Náměstí 75 - bufet,
celkem 114,9 m2

2. 11. 2012 19.11. 2012

SÚ:  zahájení ÚŘ spis.zn.199/12-Su

2. 11. 2012 19.11. 2012

Nařízení SVS, čj. SVS/2012/027623-M - mor včelího plodu

2. 11. 2012 19.11. 2012

Záměr odprodat pozemek p.č. 505/3 v k.ú. Dřevohostice

6. 11. 2012  22.11. 2012

Záměr směnit pozemky p.č. 171/2 a p.č. 172 v k.ú. Dřevohostice 

6. 11. 2012 22.11. 2012

SÚ: rozhodnutí spis.zn. 178/12-Su 

8. 11. 2012 26.11. 2012

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR

 8. 11. 2012  26.11. 2012

DSO mikroregionu Moštěnka - Návrh rozpočtu na rok 2013 

16.11.2012 3. 12. 2012

SÚ: Zahájení ÚŘ spis.zn. 213/12-Su 

21.11.2012 7. 12. 2012

 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Dřevohosticích

26.11.2012 13.12.2012

SÚ: Územní rozhodnutí spis.zn. 160/12-Su 

 30.11.2012  17.12.2012

Jmenování zapisovatele OVK

30.11.2012 17.12.2012

Svolání 1. zasedání okrskové volební komise v Dřevohosticích 

 13.12. 2012  18.12.2012

 OZV č. 1/2012  (TKO)

 14.12. 2012  31.12.2012

SÚ: Územní rozhodnutí spis.zn. 199/12-Su

17.12. 2012 2. 1. 2013

Usnesení z 13. zasedání ZM Dřevohostice dne 13. 12. 2012

21.12.2012 7.1.2013

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR

 21.12.2012 14. 1. 2013

 

zpět na úřední desku

Menu

Vyhledat v textu

2. 3. Anežka

Zítra: Kamil

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

653992