animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv > Dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2011

Dokumenty vyvěšené na úřední desce od 1. 1. 2011

dokument vyvěšeno sejmuto  
Záměr pronajmout nebyt. prostor - kadeřnictví, Mlýnská 256 7. 1. 2011
24.1.2011
Záměr pronajmout nebyt. prostor v DS - ordinace lékaře 7. 1. 2011 24.1.2011
Záměr pronajmout nebyt. prostor v DS - stomat. laboratoř 7. 1. 2011 24.1.2011
Záměr pronajmout nebyt. prostor -restaurace S club 7. 1. 2011 24.1.2011
č. j. 61/11-Pi 13.1.2011 31.1.2011
č. j. 62/11-Pi 13.1.2011 31.1.2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
v části k. ú. Dřevohostice
12.1.2011
14.2.2011
č. j. 1468/10-Pi 28.1.2011
14.2.2011
č. j. 1469/10-Pi 28.1.2011
14.2.2011
Zahájení stav. řízení - II/150 Čechy, Domaželice,
Dřevohostice - obchvat, 1. etapa
1. 2. 2011 17.2.2011
Ustanovení opatrovníka Janu Kandrovi,
bytem Domov Adam Dřevohostice
3. 2. 2011 21.2.2011
VV - Mižikárová Drahomíra, Tyršova 258/24, Jeseník 8. 2. 2011 24.2.2011
Záměr pronajmout nebyt. prostory v II. NP Domu služeb-kadeřnictví 9. 2. 2011 25.2.2011
Záměr dlouhodobě pronajmout pozemek - část p.č. 1251/12,
85m2 v k. ú. Dřevohostice
10.2.2011
28.2.2011
č. j. 165/11-Pi 11.2.2011
28.2.2011
VV - Blanárová Věra, K Pile 81, Budišovice - Velká Polom 11.2.2011
28.2.2011
č. j. 61/11-Pi 17.2.2011 7. 3. 2011
č. j. 190/11-Pi 17.2.2011 7. 3. 2011
č. j. 192/11-Pi 17.2.2011 7. 3.2011
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na zakázku na stavební
práce- akce Realizace úspor energií v ZŠ Dřevohostice
23.2.2011
11.3.2011
Záměr pronajmout pozemek p.č.385, díl 3, 385m2, podílek č. 42 23.2.2011 11.3.2011
č. j. 1376/10-Pi 2. 3. 2011 18.3.2011
č. j. 1459/10-Pi 2. 3. 2011
18.3.2011
č. j. 179/11-Pi 8. 3. 2011 24.3.2011
Návrh rozpočtu městyse Dřevohostice na rok 2011 8. 3. 2011 25.3.2011

Svolání 4. zasedání ZM Dřevohostice na 24. 3. 2011

16.3.2011
25.3.2011
č. j. 165-R/11-Pi 18.3.2011 4.4.2011
č. j. 191/11-Pi 18.3.2011 4.4.2011
Stavební povolení č. 8/2011 na stavbu II/150 Čechy,
Domaželice, Dřevohostice - obchvat 1. etapa
18.3.2011 4.4.2011
Svolání 5. zasedání ZM Dřevohostice 30.3.2011 8.4.2011
Stavební povolení č. 90/2011 na část stavby II/150-Čechy,
Domaželice, Dřevohostice-I. etapa
23.3.2011 8.4.2011
VV - Blanárová Věra, K Pile 81, Budišovice - Velká Polom 23.3.2011 8.4.2011
Usnesení ze 4. zasedání ZM Dřevohostice, 24. 3. 2011 25.3.2011 11.4.2011
Záměr odprodat pozemky - p.č. 1241/6, 28 m2
a část p.č. 1251/12, 85 m2 v k.ú. Dřevohostice
28.3.2011 13.4.2011
Sčítání lidu 2011 - sčítací komisaři pro Dřevohostice + další informace 7.3.2011 15.4.2011
Rozhodnutí č.j. KUOK/28816/2011 30.3.2011 15.4.2011
č.  j. 62/11-Pi 30.3.2011 15.4.2011
č.  j. 190/11-Pi 30.3.2011 15.4.2011
č.  j. 192/11-Pi 30.3.2011 15.4.2011
č.  j. 233/11-Pi 30.3.2011 15.4.2011
 VÝZVA k podání nabídky zájemcům o veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací– víceúčelové hřiště“, která bude realizována
v rámci projektu s názvem „Hébéme se spolem“ – centrum volnočasových aktivit

 - Dodatečné informace č. 1 a 2
 - Dodatečná informace č. 3

 4.4.2011  18.4.2011
Usnesení z 5. zasedání ZM Dřevohostice 7. 4. 2011 8.4.2011 26.4.2011
č. j. 1376/10-Pi 18.4.2011 4.5.2011
č. j. 1459/10-Pi 18.4.2011 4.5.2011
č. j. 1460/10-Pi 18.4.2011 4.5.2011
č. j. 179/11-Pi 18.4.2011 4.5.2011
č. j. 191/11-Pi 18.4.2011 4.5.2011
č. j. 329/11-Pi 19.4.2011 5.5.2011
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek_Realizace úspor v ZŠ v Dřevohosticích 13 4.2011 5.5.2011
Vyhlášení výběrového řízení na místo sam. referenta
stavebního úřadu Dřevohostice
7.4.2011 7.5.2011
Dražební vyhláška č. j. 103 Ex 06714/10-29 21.4.2011 9.5.2011
Záměr pronajmout pozemky - podílky č. 17, č. 8 a č. 29 21.4.2011 9.5.2011
Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává
aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
28.4.2011 16.5.2011
VV - Robert Závodi, Závodní 33, Ostrava Hrabůvka 19.4.2011 16.5.2011
č.j. MMPr/063139/2011/SKO - Výzva - vyjádření k podanému odvolání 5. 5. 2011 23.5.2011
č. j. 821/11-Pi 6. 5. 2011 23.5.2011

- Sobotková Iveta, Dřevohostice, Chmelín 134
- Sobotka Jiří, Dřevohostice, Chmelín 134
- Sobotková Nikola (zast. Sobotkovou Ivetou),
Dřevohostice, Chmelín 134
- Sobotka Matěj (zast. Sobotkovou Ivetou),
Dřevohostice, Chmelín 134

10.5.2011 26.5.2011

SLDB 2011 - došetření neodevzdaných sčítacích formulářů
Sčítací komisaři pro Dřevohostice

19.5. 2011 31.5.2011
č. j. 329/11-Pi 18.5.2011 3.6.2011
č. j. 830-2/11-Pi 25.5.2011 10.6.2011
č. j. 899/11-Pi 25.5.2011 10.6.2011
Uložení písemnosti (platební výměr) pro Zlatník Karel, Radosavljevič Dobroslav, Kostřica Petr, Olivová Zuzana, Masný Josef, Pokorný Petr,
Slawiková Ladislava, Valentová Anna, Juřík Milan, Hradil Rostislav,
Sobotka Jiří, Sobotková Iveta, Vildová Radana, Navrátilová Zdeňka
1.6.2011 17.6.2011
Uložení písemnosti (poslední pokus o smír) pro Radosavljevič Dobroslav, Kostřica Petr,Pokorný Petr, Hradil Rostislav, Masný Josef, Olivová Zuzana, Slawiková Ladislava, Valentová Anna, Sobotková Iveta, Vildová Radana, Sobotka Jiří, Zlatník Karel, Žuška Aleš 1.6.2011 17.6.2011
Závěrečný účet městyse Dřevohostice za rok  2010 6.6.2011 22.6.2011
Svolání 6. zasedání ZM Dřevohostice 16.6.2011 24.6.2011
Záměr pronajmout podílky č. 11 a č. 9 8.6.2011 24.6.2011
Závěrečný účet DSO mikroregion Moštěnka za rok 2010 + přílohy 13.6.2011 29.6.2011
č. j. 821/11-Pi 16.6.2011 4.7.2011
č. j. 999/11-Pi 16.6.2011 4.7.2011
č. j. 1030/11-Pi 23.6.2011 11.7.2011
Usnesení 6. zasedání ZM Dřevohostice z 23. 6. 2011 24.6.2011 11.7.2011
Dodatek č. 1 k OZV č. 2/2010 24.6.2011 11.7.2011
Návrh koncepce „Aktualizace Programu rozvoje územního
obvodu Olomouckého kraje“ včetně vyhodnocení vlivů této
koncepce na životní prostředí , kód koncepce MZP113K
24.6.2011 11.7.2011
VV - Závodi Robert, Závodní 33, Ostrava Hrabůvka 11.7. 2011 27.7.2011
č. j. 1060/11-Pi 11.7.2011  27.7.2011

VŘ - Knihovnice/knihovník Obecní knihovny Dřevohostice 

13.7.2011 29.7.2011
č. j. 1105/11-Pi 13.7.2011 29.7.2011
Usnesení Valné hromady DSO mikroregionu Moštěnka
z 30. 6. 2011 
13.7.2011 29.7.2011
 č. j. 899/11-Pi 15.7.2011 1.8.2011
Usnesení č. j. KUOK 61749/2011 25.7.2011 10.8.2011
č. j. 999/11-Pi 28.7.2011 15.8.2011
č. j. 1030/11-Pi-2-Su 28.7.2011 15.8.2011
 Záměr odprodat pozemky: p. č. 1040/3 o výměře 30 m2 ,p. č. 1041/2
o výměře 239 m2,
p. č. 1048/4 o výměře 13 mv k. ú. Dřevohostice
8.8.2011 24.8.2011
č. j. 1060/11-Su 3.8.2011 19.8.2011
č. j. 1187/11-Su 12.8.2011 29.8.2011
Záměr odprodat pozemek - část p.p.č. 505 o výměře 1476 m2,
zahrada v k.ú. Dřevohostice
15.8.2011 31.8.2011
VV-rozhodnutí: č. j. 1105/11-Pi-Su 25.8.2011 14.9.2011
VV-rozhodnutí-oprava: č.j. 1105/11-Pi-Su/2 25.8.2011 14.9.2011
VV - zastavení řízení: č. j. 830/11-Pi_Su 5.9.2011 21.9.2011
Svolání 7. zasedání ZM Dřevohostice 14.9.2011 23.9.2011
VV-zahájení ÚŘ:č. j. 1321/11-Su 8.9.2011 26.9.2011
VV-rozhodnutí, oprava, č. j. 830/11-Pi-Su/2  13.9.2011 29.9.2011
VV-Výzva, vyjádření k podanému odvolání č. j. 1331/11-Su,
příloha k výzvě č.j. 1331/11-Su
13.9.2011 29.9.2011
 VV-zahájení ÚŘ: č.j. 1349/11-Su 19.9.2011  5.10.2011
VV-rozhodnutí-oprava: č.j.1377/11-Su 21.9.2011 7.10.2011
Usnesení ze 7. zasedání ZM 22. 9. 2011 23.9.2011 10.10.2011
OZV 1/2011 o požární ochraně při akcích, kterých se účastní
větší počet osob 
26.9.2011 12.10.2011
OZV 2/2011 - Požární řád 26.9.2011 12.10.2011
Záměr odprodat část p.p.č. 1139/3 o výměře 505 m2
v k.ú. Dřevohostice 
26.9.2011 12.10.2011
Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 024EX 617/09-90  13.7.2011 19.10.2011
VV-územní rozhodnutí č.j. 1187/11-Su 3.10.2011 19.10.2011
Svolání 8. mimořádného zasedání ZM 11.10.2011 20.10.2011
VV-Výzva č.j. 1374/11-Su + příloha
5.10.2011 21.10.2011
VV-zahájení ÚŘ č. j. 1450/11-Su 13.10.2011 31.10.2011
VV č. j. KÚOK 114317/2011  19.10.2011 4.11.2011
VV-Rozhodnutí č. j. 1321/11-Su  20.10.2011 7.11.2011
Usnesení z 8. zasedání ZM ze dne 19. 10. 2011  20.10.2011  7.11.2011
Záměr na výpůjčku pozemku p.č. 1314 v k. ú. Dřevohostice 25.10.2011 10.11.2011
VV-Rozhodnutí č. j. 1349/11-Su  26.11.2011 11.11.2011
VV-oznámení č. j. 233/11-Pi-Su  2.11.2011 18.11.2011
Pozemkový úřad Přerov, č.j. 194313/2011-MZE-130775  2.11.2011 18.11.2011
VV- Janošťáková Jarmila, Grymovská 215, Prosenice 16.11.2011 2.12.2011
VV - Bandri Tomáš, Dukelská 114, Jablunkov 16.11.2011 2.12.2011
Exekuční příkaz 77EX4053/10-18  21.11.2011 7.12.2011
VV - zahájení ÚŘ č. j. 1587/11-Su + příloha 23.11.2011 9.12.2011
VV - zahájení ÚŘ č.-j. 1608/11-Su + příloha  25.11.2011  12.12.2011
DSO Mikroregionu Moštěnka-návrh rozpočtu na rok 2012  28.11.2011 14.12.2011
Svolání 9. zasedání ZM Dřevohostice  7.12.2011 15.12.2011

zahájení ÚŘ č. j. 1651/11-Su + příloha

5.12.2011 21.12.2011

VV - Jarmila Janošťáková, Grymovská 215, Prosenice

13.12.2011 29.12.2011

VV - Tomáš Bandri, Dukelská 144, Jablunkov

13.12.2011 29.12.2011

Seznámení s podklady rozhodnutí o odvolání
č. j. KUOK 136186/2011 

13.12.2011 29.12.2011

OZV č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj,... 

15.12.2011  31.12.2011

OZV č. 4/2011 o místním poplatku za TKO 

15.12.2011 ¨31.12.2011

Záměr odprodat pozemky p.č. 81/5 o výměře 85 m2
a p.č. 1139/4 o výměře 676 m2 v k. ú. Dřevohostice 

15.12.2011 31.12.2011

Nařízení Státní veterinární správy - katarální horečka ovcí

 9.12.2011  31.12.2011
VPP - podpora z EU a ESF městysu Dřevohostice 
(PRA-VL-45-2010) 
 18.5.2011 31.12.2011

VPP podpora z EU a ESF městysu Dřevohostice
(PRA-VL-51-2010) 

 30.5.2011  31.12.2011

Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků k pronájmu

2.11.2011 4.1.2012

Usnesení z 9. zasedání ZM Dřevohostice ze 14. 12. 2011 

 20.12.2011  5.1.2012

územní rozhodnutí č. j. 1450/11-Su + příloha 

21.12.2011 6.1.2012

zpět na Úřední desku

Menu

Vyhledat v textu

2. 3. Anežka

Zítra: Kamil

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

653987