animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv > Dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2010

Dokumenty vyvěšené na úřední desce od 1. 1. 2010

dokument                                                                                   vyvěšeno        sňato          
č. j. 1035-4/09-Pi 7. 1. 2010 25. 1. 2010
Záměr pronajmout nebyt. prostory Náměstí č.p.13 28. 1. 2010 15. 2. 2010
Záměr odprodat pozemek - část p.č. 1251/3 29. 1. 2010 15. 2. 2010
Záměr odprodat pozemek p.p.č. 756/1 v k.ú. Domaželice 2. 2. 2010 18. 2. 2010
Záměr odprodat pozemky p.p.č. 1040/1-část, 1040/2 a 1041v k.ú. Dřevohostice 2. 2. 2010 18. 2. 2010
Záměr odprodat pozemky p.č. 7/2 a 9 v k. ú. Dřevohostice 2. 2. 2010 18. 2. 2010
Záměr pronajmout pozemek část p.p.č. 990 v k.ú. Dřevohosticea pronajmout sklepní prostory v předzámčí 2. 2. 2010 18. 2. 2010
VV - Khanh Linh Nguyen, Náměstí 16, Dřevohostice 10. 2. 2010 26. 2. 2010
VV - Uložení písemnosti - Zlatník K.,Žuška A.,Hradil R.,
Zavadilová S.,Valentová A.,Slawiková L.,Pokorný P.,
Masný J.,Olivová Z.,Kostřica P.,Kuchyňka M.,Radosavljevič D
.
11. 2. 2010 1. 3. 2010
VV - Radosavljevič Dobroslav, Náměstí 74, Dřevohostice 11. 2. 2010 1. 3. 2010
VV - Miroslav Wolf, Obránců míru 12, Bruntál 22. 2. 2010 10. 3. 2010
VV - Martina Wolfová, Karlovecká 19, Opava 22. 2. 2010 10. 3. 2010
č. j. 41/10 - Veřejnoprávní smlouva pro umístění a provedení stavby 24. 2. 2010 12. 3. 2010
č. j. 136/10-Pi 24. 2. 2010 12. 3. 2010
VV-Kostřica Petr, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice 2. 3. 2010 18. 3. 2010
VV-Kostřica Petr, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice 2. 3. 2010 18. 3. 2010
č. j. 234/10-Pi 4. 3. 2010 22. 3. 2010
Svolání 19. zasedání ZM Dřevohostice 18. 3. 2010 26. 3. 2010
Návrh rozpočtu městyse Dřevohostice na rok 2010 10. 3. 2010 26. 3. 2010
Záměr pronajmout nebytové prostory v Domě služeb, II. NP 12. 3. 2010 29. 3. 2010
Záměr pronajmout nebytové prostory v Domě služeb, I. NP 12. 3. 2010 29. 3. 2010
Záměr pronajmout podílky č. 12 a 17 16. 3. 2010 1. 4. 2010
Nařízení KVS č. 1/2010 o opatřeních proti varroáze 22. 3. 2010 7. 4. 2010
Nařízení Státní veter. správy - očkování skotu, ovcí a koz proti katarální horečce 22. 3. 2010 7. 4. 2010
č. j. 136/10-Pi 25. 3. 2010 12. 4. 2010
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 10. 3. 2010 12. 4. 2010
Oznámení o obnově kat. operátu přepracováním souboru geodet. informací do digitální podoby 10. 3. 2010 12. 4. 2010
OZV č.1/2010 o regulaci hluku v pracovních dnech,ve dnech pracovního volna a pracovního klidu 30. 3. 2010 15. 4. 2010
Usnesení ZM z 25. 3. 2010 31. 3. 2010 16. 4. 2010
VV - Wolfová Martina, Karlovecká 19, Opava 31. 3. 2010 16. 4. 2010
VV - Wolf Miroslav, Obránců míru 12, Bruntál 31. 3. 2010 16. 4. 2010
VV - Králík Vojtěch, Mlýnská 95, Dřevohostice 31. 3. 2010 16. 4. 2010
č. j. 1258-r/09-Pi 6. 4. 2010 21. 4. 2010
Oznámení o vydání opatření obecné povahy Změna č. 2 územního plánu obce Dřevohostice 6. 4. 2010 21. 4. 2010
Výběrové řízení - prodej Areálu školy v přírodě Středolesí 31. 3. 2010 22. 4. 2010
Stanovení min. počtu členů OVK v Dřevohosticích 25. 3. 2010 26. 4. 2010
č. j. 1687/09-Pi 13. 4. 2010 28. 4. 2010
č. j. KUOK/35334/2010 - zrušení rozhodnutí
SÚ Dřevohostice č. j. 1035-4/09-Pi
19. 4. 2010 5. 5. 2010
Svolání 20. zasedání ZM na 12. 5. 2010 5. 5. 2010 13. 5. 2010
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Dřevohosticích 13. 4. 2010 13. 5. 2010
Jmenování zapisovatele OVK v Dřevohosticích 16. 4. 2010 17. 5. 2010
Exekuční příkaz č. j. 014 EX 80817/09-9 3. 5. 2010 19. 5. 2010
Vyhláška FÚ v Přerově o vyložení hromadného předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitosti na rok 2010 26. 4. 2010 26. 5. 2010
Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR 12. 5. 2010 31. 5. 2010
č. j. 513/10-Pi 13. 5. 2010 31. 5. 2010
Usnesení 20. zasedání ZM 14. 5. 2010 31. 5. 2010
Závěrečný účet DSO mikroregion Moštěnka za r. 2009Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MM 14. 5. 2010 31. 5. 2010
Závěrečný účet městyse Dřevohostice za rok 2009 21. 5. 2010 7. 6. 2010
VV - Hyánek Bohuslav, Náměstí 74, Dřevohostice 20. 5. 2010 7. 6. 2010
VV - Kostřica Petr, Náměstí 74, Dřevohostice 20. 5. 2010 7. 6. 2010
Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek 14. 5. 2010 15. 6. 2010
Usnesení o dražbě č. j. 054 EX 205/07-448 7. 6. 2010 23. 6. 2010
Nařízení KVS pro Ol. kraj č. 5/2010 - zrušení některých ochr. pásem - mor včelího plodu 9. 6. 2010 25. 6. 2010
Záměr pronajmout pozemky p.p.č 646 a 1141
v k. ú. Dřevohostice
9. 6. 2010 25. 6. 2010
Záměr převodu vlast. práv k pozemkům část p.č. 606 a část p.č. 756 v k. ú. Domaželice 9. 6. 2010 25. 6. 2010
Svolání 21. zasedání ZM 17. 6. 2010 25. 6. 2010
č. j. 662/10-Pi 10. 6. 2010 28. 6. 2010
č. j. 1035-5/09-Pi 23. 6. 2010 9. 7. 2010
VV - Petr Kostřica, Náměstí 74, Dřevohostice 23. 6. 2010 9. 7. 2010
Usnesení 21. zasedání ZM z 24. 6. 2010 28. 6. 2010 14. 7. 2010
OZV městyse Dřevohostice č. 2/2010 o místních poplatcích 29. 6. 2010 15. 7. 2010
Usnesení o opakované dražbě č.j. 054 EX 205/07-461 29. 6. 2010 15. 7. 2010
č. j. 694/10-Pi 2. 7. 2010 19. 7. 2010
Potřebný počet podpisů voličů na petici podporující kandidaturu
Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu
města Přerova
16. 7. 2010 2. 8. 2010
Exekuční příkaz č. j. 014 EX 6045/08-5 15. 7. 2010 2. 8. 2010
Nařízení KVS pro Ol. kraj č. 18/2010 - mor včelího plodu 20. 7. 2010 5. 8. 2010
MMP - Oznámení o možnosti převzetí separátů lesních hospodářských osnov 26. 7. 2010 10. 8. 2010
VV - Uložení písemnosti - Zlatník K., Žuška A., Hradil R.,Zavadilová S., Valentová A., Slawiková L., Pokorný P.,Masný J., Olivová Z., Kostřica P., Radosavljevič D. 26. 7. 2010 10. 8. 2010
VV-Kostřica Petr, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice 6. 8. 2010 23. 8. 2010
č. j. 662/10-Pi 5. 8. 2010 23. 8. 2010
č. j. 694/10-Pi 5. 8. 2010 23. 8. 2010
č. j. 861/10-Pi 5. 8. 2010 23. 8. 2010
č. j. 849/10-Pi 5. 8. 2010 23. 8. 2010
Stanovení minimálního počtu členů OVK 13. 8. 2010 13. 9. 2010
č. j. 861/10-Pi 9. 9. 2010 27. 9. 2010
č. j. 974/10-Pi 10. 9. 2010 27. 9. 2010
Svolání 22. zasedání ZM Dřevohostice 23. 9. 2010 1. 10. 2010
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 24. 8. 2010 30. 9. 2010
Jmenování zapisovatele OVK Dřevohostice 24. 8. 2010 30. 9. 2010
Nařízení KVS č. 22/2010 - varroáza včel 22. 9. 2010 8. 10. 2010
č. j. 1014/10-Pi 23. 9. 2010 11. 10. 2010
č. j. 849/10-Pi 23. 9. 2010 11. 10. 2010
Dražební vyhláška č. j. 054 EX 205/07-466 5. 10. 2010 15. 10. 2010
Oznámení o době a místě konání voleb 29. 9. 2010 18. 10. 2010
Usnesení z 22. zasedání ZM Dřevohostice 1. 10. 2010 18. 10. 2010
OZV 3/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství 4. 10. 2010 19. 10. 2010
Dražební vyhláška č.j. 103Ex 13714/10-39 13.10.2010 22. 10. 2010
č. j. 1051/10-Pi 8. 10. 2010 25. 10. 2010
Rozhodnutí č. j. KUOK/97228/2010 8. 10. 2010 25. 10. 2010
Záměr pronajmout nebytový prostor v obj. smuteční síně 22.10.2010 8. 11. 2010
Záměr pronajmout nebytový prostor v obj. č. p. 97 na Náměstí 22.10.2010 8. 11. 2010
Záměr pronajmout nebytový prostor v obj. č. p. 13 na Náměstí 22.10.2010 8. 11. 2010
Záměr vypůjčit pozemek p. č. 646 v k. ú. Dřevohostice 22.10.2010 8. 11. 2010
Záměr pronajmout pozemek p. č. 1041 v k. ú. Dřevohostice 22.10.2010 8. 11. 2010
č. j. 974/10-Pi 21.10.2010 8. 11. 2010
Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje OK 8. 10. 2010 9. 11. 2010
Dražební vyhláška 084 EX 1536/05-180 27.10.2010 11. 11. 2010
Svolání ustavujícího zasedání ZM Dřevohostice 2. 11. 2010 12. 11. 2010
Zápis o volbách do Zastupitelstva městyse Dřevohostice 18.10.2010 18. 11. 2010
Oznámení o změně termínu konání veřejného jednání o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad úz. rozvoje OK 25.10.2010 23. 11. 2010
Usnesení z ustavujícího zasedání ZM Dřevohostice, 11.11.2010 12.11.2010 29. 11. 2010
č. j. 1014/10-Pi 23.11.2010 9. 12. 2010
č .j. 1051/10-Pi 23.11.2010 9. 12. 2010
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátua jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 29.10.2010 10. 12. 2010
VV - Kostřica Petr, Náměstí 74, Dřevohostice 25.11.2010 13. 12. 2010
Návrh rozpočtu 2011 DSO mikroregion Moštěnka 29.11.2010 15. 12. 2010
VV - Kostřica Petr, Náměstí 74, Dřevohostice 29.11.2010 15. 12. 2010
Svolání ZM Dřevohostice na 16. 12. 2010 9. 12. 2010 17. 12. 2010
Svolání ZM Dřevohostice na 22. 12. 2010 17.12.2010 23. 12. 2010
Záměr na odprodej pozemků p.č. 384 a p.č. 172 8. 12. 2010 27. 12. 2010
č. j. 1035-7/09-Pi 8. 12. 2010 27. 12. 2010
VV - Olivová Zuzana, Náměstí 74, Dřevohostice 8. 12. 2010 27. 12. 2010
Záměr pronajmout pozemek  p.č. 384 13.12.2010 28. 12. 2010
Záměr pronajmout nebytový prostor v domě č. p. 96 na Náměstí 13.12.2010 28. 12. 2010
Poskynutí dotace Ol. krajem pro dobrovolné hasiče Dřevohostice 29.11.2010 31. 12. 2010
Záměr pronajmout nebytové prostory v Domě služeb 16.12.2010 3. 1. 2010
VŘ na akci "Svobodně k informacím a cizím jazykům"- výzva +4 příl. 22.12.2010 3. 1. 2010
Záměr zřídit věcné břemeno na p.č. 509/1 a 529/1 22.12.2010 7. 1. 2011
Záměr pronajmout část p.p.č 851 pro stánek rychlého občerstvení 22.12.2010 7. 1. 2011
Usnesení z 2. zasedání ZM dne 16. 12. 2010 22.12.2010 7. 1. 2011
OZV č. 4/2010 22.12.2010 7. 1. 2011
č. j.  1468/10-Pi 23.12.2010 10. 1. 2011
č. j.  1469/10-Pi 23.12.2010 10. 1. 2011
Usnesení z 3. zasedání ZM dne22. 12. 2010 23.12.2010 10. 1. 2011

 

zpět na úřední desku

 

 

 

Menu

Vyhledat v textu

2. 3. Anežka

Zítra: Kamil

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

653972