animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv > dokumenty vyvěšené od 1.1.2008

dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2008

Seznam dokumentů vyvěšených od 1. 1. 2008

Dokument                                                                       vyvěšeno sejmuto
SÚ: Rozhodnutí č.j. r 1564/07-Pi 8.1.2008 24.1.2008
Veř. vyhláška - Eigenfeld Ervín 11.1.2008 28.1.2008
Rozhodnutí č.j. 1808/07-Pi 24.1.2008 11.2.2008
Oznámení č.j. 181-08-Pi 31. 1. 2008 18. 2. 2008
VV - Petr Pokorný, MARMAL WORLD, s.r.o. 8. 2. 2008 25. 2. 2008
VV - MARMAL WORLD S.R.O. 21.2.2008 10.3.2008
Oznámení - zásady úz. rozvoje Ol. kraje 29.2.2008 20.3.208
Návrh rozpočtu obce na rok 2008  10.3.2008 26.3.2008
Svolání 11. zasedání ZO Dřevohostice 19. 3. 2008 28. 3. 2008
VV - MARMAL WORLD s.r.o.,Bystřická 61, Dřevohostice 14. 3. 2008 31. 3. 2008
Oznámení č.j. 452/08-Pi 21. 3. 2008 7. 4. 2008
Usnesení z 11. zasedání ZO Dřevohostice  28. 3. 2008 14. 3. 2008
Oznámení č.j. 418/08-Pi 28. 3. 2008 14. 3. 2008
VV - Pokorný P., MARMAL WORLD,s.r.o., Bystřická 61,Dřevohostice 3. 4. 2008 21. 4. 2008
Veř. vyhláška - Kotaiová Anna 3. 4. 2008 21. 4. 2008
KUOK - Evropsky významná lokalita Dřevohostický les 7. 4. 2008 23. 4. 2008
Oznámení č.j. 466/08-Pi 10. 4. 2008 28. 4. 2008
Oznámení č.j. 559/08-Pi 15. 4. 2008 2. 5. 2008
Rozhodnutí č.j. 452/08-Pi 24. 4. 2008 12. 5. 2008
VV - Karel Zlatník - uložení písemnosti č.j. 637/24-2008/Ch 24. 4. 2008 12. 5. 2008
VV - Petr Kostřica - uložení písemnosti č.j. 637/6-2008/Ch 24. 4. 2008 12. 5. 2008
VV - Petr Pokorný - uložení písemnosti č.j. 637/3-2008/Ch 24. 4. 2008 12. 5. 2008
VV - Miroslav Kuchyňka - uložení písemnosti č.j. 637/5-2008/Ch 24. 4. 2008 12. 5. 2008
VV - Ladislava Slawiková - uložení písemnosti č.j. 637/2-2008/Ch 24. 4. 2008 12. 5. 2008
VV - Rostislav Hradil - uložení písemnosti č.j. 637/8-2008/Ch 24. 4. 2008 12. 5. 2008
VV - Anna Valentová - uložení písemnosti č.j. 637/4-2008/Ch 24. 4. 2008 12. 5. 2008
VV - Zuzana Olivová - uložení písemnosti č.j. 637/7-2008/Ch 24. 4. 2008 12. 5. 2008
VV - Ladislava Slawiková - uložení písemnosti č.j. 635/2008/Ch 24. 4. 2008 12. 5. 2008
VV - Anna Valentová - uložení písemnosti č.j. 634/2008/Ch 24. 4. 2008 12. 5. 2008
rozhodnutí č.j. 559/08-Pi 14. 5. 2008 30. 5. 2008
Závěrečný účet mikroregionu Moštěnka 2007 19. 5. 2008 4. 6. 2008
Nařízení KVS 6/2008 - mor včelího plodu 19. 5. 2008 4. 6. 2008
Nařízení KVS 9/2008 - mor včelího plodu 21. 5. 2008 6. 6. 2008
Závěrečný účet obce Dřevohostice 2007 21. 5. 2008 6. 6. 2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 21. 5. 2008 6. 6. 2008
VV - MARMAL WORLD,s.r.o.,Bystřická 61,Dřevohostice 23. 5. 2008 9. 6. 2008
rozhodnutí č.j. 181/08-Pi 23. 5. 2008 9. 6. 2008
rozhodnutí č.j. 466/08-Pi 23. 5. 2008 9. 6. 2008
oznámení č.j. 746/08-Pi 23. 5. 2008 9. 6. 2008
V V - Žuška Aleš, Mlýnská 247, Dřevohostice 28. 5. 2008 13. 6. 2008
Svolání 12. zasedání ZM Dřevohostice 10. 6. 2008 20. 6. 2008
oznámení č.j. z827/08-Pi 6. 6. 2008 23. 6. 2008
Záměr Rady Ol. kraje bezúplatně převést nemovitý majetek 23. 5. 2008 24. 6. 2008
rozhodnutí č.j. 746/08-Pi 19. 6. 2008 7. 7. 2008
Usnesení z 12. zasedání ZM Dřevohostice 23. 6. 2008 9. 7. 2008
Záměr odprodeje pozemku p. č. 81/3 o výměře 85 m2
v k. ú. Dřevohostice
23. 6. 2008 9. 7. 2008
výběr.řízení-dětský lékař pro Dřevohostice a H. Moštěnice - ZP AGEL 23. 5. 2008 9. 7. 2008
VV - Kótaiová Anna - uložení písemnosti 26. 6. 2008 14. 7. 2008
VV - Kótai Zoltán - uložení písemnosti 26. 6. 2008 14. 7. 2008
VV - MARMAL WORLD,s.r.o., Bystřická 61, Dřevohostice 10. 7. 2008 25. 7. 2008
rozhodnutí č.j. 418/08-Pi 23. 7. 2008 8. 8. 2008
zahájení č.j. 985/08-Pi 23. 7. 2008 8. 8. 2008
veřejná vyhláška - SCAN PLUS, s.r.o., Dolní 225, Dřevohostice 23. 7. 2008 8. 8. 2008
zahájení řízení - ustanovení opatrovníka Petra Pokorného 23. 7. 2008 8. 8. 2008
rozhodnutí č.j. 827/08-Pi 28. 7. 2008 13. 8. 2008
VV - Motyka Milan, Oldřichovice 196 28. 7. 2008 13. 8. 2008
VV - Kótaiová Anna, Ostrava, Jiskřiček 11/2295 5. 8. 2008 20. 8. 2008
VV - Kótai Zoltán, Revúca, Leváre 32, Slovensko 5. 8. 2008 20. 8. 2008
VV - Rigo Rudolf, Bratislava, Lachova 1612/39, Slovensko 5. 8. 2008 20. 8. 2008
zahájení veřejného projednávání návrhu Územní studie větrné
elektrárny na území Olomouckého kraje
9. 7. 2008 21. 8. 2008
zahájení č.j. 1096/08-Pi 11. 8. 2008 27. 8. 2008
zahájení č.j. 1103/08-Pi 11. 8. 2008 27. 8. 2008
VV - MARMAL WORLD, s.r.o. Bystřická 61, Dřevohostice 14. 8. 2008 1. 9. 2008
VV - LUMADAN, s.r.o., Bystřická 61, Dřevohostice 15. 8. 2008 1. 9. 2008
zahájení č.j. 1146/08-Pi 14. 8. 2008 1. 9. 2008
Nařízení města Přerova č. 2/2008 19. 8. 2008 4. 9. 2008
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise 12. 8. 2008 12. 9. 2008
Povinné očkování skotu, koz a ovcí proti katarální horečce 6. 8. 2008 15. 9. 2008
VV - Motyka Milan, Oldřichovice 196, Třinec 1. 9. 2008 17. 9. 2008
VV - MARMAL WORLD, Bystřická 61, Dřevohostice 1. 9. 2008 17. 9. 2008
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2. 9. 2008 18. 9. 2008
VV - LUMADAN, s.r.o., Bystřická 61, Dřevohostice 2. 9. 2008 18. 9. 2008
VV - Horvath Miroslav, Riegrova 268/42, Ostrava Hrušov 4. 9. 2009 22. 9. 2008
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 5. 9. 2008 22. 9. 2008
VV - Rudolf Rigo, Lachova 1612/39, Bratislava, Slovensko 8. 9. 2008 24. 9. 2008
VV - LEA PHARM, s.r.o., Bystřická 61, Dřevohostice 9. 9. 2008 25. 9. 2008
VV - Karel Zlatník, Petr Kostřica, Miroslav Kuchyňka, Petr Pokorný,
Ladislava Slawiková, Rostislav Hradil, Anna Valentová,
Zuzana Olivová, Aleš Žuška, Zdeňka Navrátilová
10. 9. 2008 26. 9. 2008
Svolání 13. zasedání ZM Dřevohostice 16. 9. 2008 26. 9. 2008
č. j. 1096/08-Pi 11. 9. 2008 29. 9. 2008
VV - LUMADAN, s.r.o., Bystřická 61, Dřevohostice 16. 9. 2008 2. 10. 2008
Záměr pronajmout nebyt. prostory v domě č.p.96 17. 9. 2008 3. 10. 2008
Nařízení KVS Ol. kraje č. 29/2008 - opatření proti varroaze včel 24. 9. 2008 10.10.2008
Aleš Žuška, Mlýnská 247, Dřevohostice 24. 9. 2008 10.10.2008
Usnesení z 13. zasedání ZM Dřevohostice 26. 9. 2008 13.10.2008
č.j. 1103/08-Pi 30. 9. 2008 16.10.2008
č.j. 1362/08-Pi 30. 9. 2008 16.10.2008
č.j. 1146/08-Pi 30. 9. 2008 16.10.2008
VV - Erlachová Taťána, Ostrava, Řecká 2 30. 9. 2008 16.10.2008
Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu obce Dřevohostice 17. 9. 2008 23.10.2008
Oznámení o době a místě konání voleb 1. 10. 2008 27.10.2008
Zrušení živnostenského oprávnění - Ing. Janovský Petr 9. 10. 2008 27.10.2008
Zrušení živnostenského oprávnění - Ing. Janovský Petr 9. 10. 2008 27.10.2008
č.j. 985/08-Pi 16.10. 2008 3. 11. 2008
č.j. 1378/08-Pi 16.10. 2008 3. 11. 2008
VV - Ilona Dražovská, Mrštíkova 11, Hustopeče 16.10. 2008 3. 11. 2008
VV - Miroslav Vavrek, Bratislavská 227, Zábrdovice 16.10. 2008 3. 11. 2008
VV - LUMADAN, s.r.o., Bystřická 61, Dřevohostice 16.10. 2008 3. 11. 2008
VV - Kótaiová Anna, Jiskřiček 11/2295, Ostrava 30.10. 2008 5. 11. 2008
č.j. 1975/08-Pi 21.10.2008 6. 11.2008
Anna Valentová - Zahájení řízení - ustanovení opatrovníka 3. 11. 2008 19.11.2008
Ladislava Slawiková - Zahájení řízení - ustanovení opatrovníka 3. 11. 2008 19.11.2008
Erlachová Taťána, Ostrava, Řecká 2 5. 11. 2008 21.11.2008
č.j. 2179/08-Pi 13. 11. 2008 1. 12. 2008
VV - LEA PHARM, s.r.o., Bystřická 61, Dřevohostice 13. 11. 2008 1. 12. 2008
VV - LUMADAN, s.r.o., Bystřická 61, Dřevohostice 13. 11. 2008 1. 12. 2008
VV - MARMAL WORLD, s.r.o., Bystřická 61, Dřevohostice 13. 11. 2008 1. 12. 2008
Návrh rozpočtu mikroregionu Moštěnka 2009 19. 11. 2008 5. 12. 2008
Miroslav Vavrek, Bratislavská 227, Zábrdovice 19. 11. 2008 5. 12. 2008
Ilona Dražovská, Mrštíkova 11, Hustopeče u Brna 19. 11. 2008 5. 12. 2008
MARMAL WORLD, s.r.o., Bystřická 61, Dřevohostice 19. 11. 2008 5. 12. 2008
č.j. 2231/08-Pi 28.11.2008 15.12.2008
č.j. 2242/08-Pi 28.11.2008 15.12.2008
Silvestr Rajz, Polkovice 83 28.11.2008 15.12.2008
č.j. 1975/08-Pi 2. 12. 2008 18.12.2008
Svolání 14. zasedání ZM na 18. 12. 2008 10.12.2008 19.12.2008
č.j .2179/08-Pi 11.12.2008 29.12.2008
Aleš Žuška, Mlýnská 247, Dřevohostice 12.12.2008 29.12.2008
zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Moravy k připomínkám 1.7.2008 31.12.2008
Nguyen Khanh Linh, Nguyen Thi Khanh, Dřevohostice 16 15.12.2008 31.12.2008
č.j. 1378/08-Pi 16.12.2008 2.1.2009
KPÚ v k.ú. Radkova Lhota 18.12.2008 5.1.2009
č.j. 1362-2/08-Pi 17.12.2008 5.1.2009
č.j. 2231/08-Pi 19.12.2008 5.1.2009
č.j. 2242/08-Pi 19.12.2008 5.1.2009
Usnesení ze 14. zasedání ZM ze dne 18. 12. 2008 19.12.2008 5.1.2009
OZV č. 1/2008 19.12.2008 5.1.2009
     
     

 

zpět na úřední desku

 

Menu

Vyhledat v textu

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

646451