animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv > dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2007


dokumenty vyvěšené od 1. 1. 2007

Seznam dokumentů vyvěšených od 1. 1. 2007

Dokument                                                                       vyvěšeno sejmuto
veřejná vyhláška - Novák Petr                       9. 1. 2007 25. 1. 2007
veřejná vyhláška - Erlachová Taťána 15. 1. 2007 31. 1. 2007
svolání 4. zasedání ZO Dřevohostice 24. 1. 2007 2. 2. 2007
usnesení ze 4. zasedání ZO 2. 2. 2007 20. 2. 2007
veř. vyhláška - MARMAL WORLD,s.r.o. 5. 2. 2007 21. 2. 2007
Dražební vyhláška 22. 2. 2007 12. 3. 2007
veřejná vyhláška - Novák Petr 5. 3. 2007 21. 3. 2007
zahájení ÚŘ - AT stanice Líšná 6. 3. 2007 22. 3. 2007
Nález zbraně a nábojů 27. 3. 2006 27. 3. 2007
informace o počtu a sídle vol. okrsků 13. 3. 2007 29. 3. 2007
Stanovení minimálního počtu členů OVK 13. 3. 2007 29. 3. 2007
Svolání 5. zasedání ZO Dřevohostice 22. 3. 2007 30. 3. 2007
Návrh rozpočtu obce Dřevohostice na rok 2007 13. 3. 2007 29. 3. 2007
jmenování zapisovatelky OVK  29. 3. 2007 16. 4. 2007
opatření proti rozšíření bázlivce kukuřičného 4. 4. 2007 16. 4. 2007
usnesení z 5. zasedání ZO 2. 4. 2007 18. 4. 2007
Oznámení o době a místě konání  voleb     12. 4. 2007 30. 4. 2007
Informace o vyhrazených plochách pro volební plakáty 12. 4. 2007 30. 4. 2007
veřejná vyhláška - Jolana Bolvanová 13. 4. 2007 30. 4. 2007
Čerpací stanice PH Dřevohostice - zahájení zjišťovacího zřízení 24. 4. 2007 10. 5. 2007
Svolání 6. zasedání ZO Dřevohostice 22. 5. 2007 1. 6. 2007
Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 - posuzování vlivu na ŽP
"Čerpací stanice PH Dřevohostice
17. 5. 2007 4. 6. 2007
Oznámení o zahájení ÚŘ -
veřejná čerpací stanice pohonných hmot
29. 5. 2007 14. 6. 2007
zahájení projednávání ÚPP-Studie ochrany před
povodněmi na území Ol. kraje
16. 5. 2007 15. 6. 2007
Závěrečný účet mikroregionu Moštěnka 2006 31. 5. 2007 18. 6. 2007
Ustanovení opatrovníka - Martin Pastva 31. 5. 2007 18. 6. 2007
Usnesení z 6. zasedání ZO Dřevohostice 5. 6. 2007 21. 6. 2007
Závěrečný účet obce Dřevohostice za rok 2006 5. 6. 2007 21. 6. 2007
Svolání 7. zasedání  ZO Dřevohostice 20. 6. 2007 29. 6. 2007
zánik platnosti povolení k nakládání s vodami 10.11.2006 30. 6. 2007
Usnesení ze 7. zasedání ZO Dřevohostice 29. 6. 2007 16. 7. 2007
Rozhodnutí o umístění stavby - ČSPH Dřevohostice 2. 7. 2007 18. 7. 2007
Veřejná vyhláška - Desider Olah 18. 7. 2007 3. 8. 2007
veřejná vyhláška - Gombík Pavol 30. 7. 2007 15. 8. 2007
dražební vyhláška 1. 8. 2007 17. 8. 2007
Zahájení stav. řízení - silnice II/150 Želatovice-Křtomil 1. 8. 2007 17. 8. 2007
Záměr obce pronajmout rybník na p.č. 1266 1. 8. 2007 17. 8. 2007
Nařízení KVS Ol. kr. - výskyt moru včelího plodu 18. 7. 2007 20. 8. 2007
Nařízení KVS Ol. kr. 17/07- výskyt moru včelího plodu 6. 8. 2007 22. 8. 2007
Výzva k podávání projektů v AP Strategie rozvoje
obce Dřevohostice
6. 8. 2007 22. 8. 2007
Záměr obce prodat byty v bytovce ul. Školní č.p. 380 8. 8. 2007 24. 8. 2007
Záměr obce odprodat pozemek p.č. 88 v k.ú. Domaželice 8. 8. 2007 24. 8. 2007
veřejná vyhláška - Dezider Olah 15. 8. 2007 31. 8. 2007
Výzva k účasti na kontrol. prohlídce - Lipová č.p.35 27. 8. 2007 12. 9. 2007
Zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
- Prodloužení stoky A-likvidace odp. vod Křtomil-I.etapa
30.8.2007 17. 9. 2007
Oznámení o spojení úz. a staveb. řízení, zahájení společného řízení
a pozvání k veř. úst. jednání-BIOMA plus s.r.o.-vodovod a kanalizace
30. 8. 2007 17. 9. 2007
Záměr prodeje pozemku p.č.1251/13 v k.ú. Dřevohostice  11. 9. 2007 27. 9. 2007
Svolání 8. zasedání ZO Dřevohostice 19. 9. 2007 1. 10. 2007
Oznámení o spojení ÚŘ a SŘ, zahájení spol. řízení
a pozvání k veř. úst. jednání - transf. stanice a kabelové vývody NN
12. 9. 2007 1. 10. 2007
veřejná vyhláška - Gombík Pavol 12. 9. 2007 1. 10. 2007
Stav. povolení Silnice II/150, stavba 2 Želatovice-Křtomil 14. 9. 2007 1. 10. 2007
Úz. rozh - Turovice Obec 52 BJ NNK - napojení byt. domu el. příp. 19. 9. 2007 5. 10. 2007
Rozhodnutí o umístění stavby a stav. povolení - Bioma plus s.r.o. 27. 9. 2007 15.10.2007
Nařízení KVS pro Ol.kraj č.21/2007 - mor včelího plodu 1. 10. 2007 17.10.2007
Veřejná vyhláška - Žuška Aleš 1. 10. 2007 17.10.2007
Usnesení z 8. zasedání ZO Dřevohostice 2. 10. 2007 18.10.2007
Oznámení - č.j. 1377/07 - Pi 2. 10. 2007 18.10.2007
Rozhodnutí - č.j. 1192/07 - Pi 2. 10. 2007 18.10.2007
Záměr Ol. kraje odprodat nemovitý majetek 20. 9. 2007 22.10.2007
Veřejná vyhláška - Karel Zlatník 12.10.2007 29.10.2007
Veřejná vyhláška - Petr Kostřica 12.10.2007 29.10.2007
Veřejná vyhláška - Miroslav Kuchyňka 12.10.2007 29.10.2007
Veřejná vyhláška - Rostislav Hradil 12.10.2007 29.10.2007
Veřejná vyhláška - Zuzana Olivová 12.10.2007 29.10.2007
Veřejná vyhláška - Ustanovení opatrovníka Lukáš Van-Lul 12.10.2007 29.10.2007
svolání zasedání ZO Dřevohostice č. 9 7. 11. 2007 16.11.2007
veř. vyhláška o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Ol. kraje 2.10.2007 19.11.2007
Oznámení č.j. 1564/07-Pi 13.11.2007 29.11.2007
Kostřica Petr 15.11.2007 3.12.2007
OZV č. 1/2007 19.11.2007 5.12.2007
Usnesení z 9. zasedání ZO dne 15. 11. 2007 19.11.2007 5.12.2007
Záměr Změny č. 2 Územního plánu obce Dřevohostice 19.11.2007 5.12.2007
Svolání 10. zasedání ZO Dřevohostice 4.12.2007 14.12.2007
Eigenfeld Ervín 7.12.2007 27.12.2007
Usnesení 10. zasedání ZO Dřevohostice 18.12.2007 3.1.2008
Stav. úřad - č.j. 1305/07-Pi 18.12.2007 3.1.2008
Stav. úřad - č.j. 1808/07-Pi 18.12.2007 3.1.2008
OZV č. 2/2007 18.12.2007 3.1.2008
OZV č. 3/2007 18.12.2007 3.1.2008

 

 

 

 

Menu

Vyhledat v textu

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

 Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

zachranny kruh.jpg

Svoz TKO a plastů 2021

TERMÍNY SVOZU

Průvodce světem odpadů

OLEJE_letak.jpg

Jak třídit

odpady.jpg

 Mapový portál GEOMorava

Geomorava

 

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

02.png

 

Návštěvnost stránek

646460