animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace animace
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Důležité informace z úřadu

Důležité informace z úřaduUpozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za TKO, že je splatný do 30. 4. 2019. Pokud jste to nestihli, poplatek uhraďte co nejdříve na pokladně Úřadu městyse Dřevohostice nebo na účet číslo 187721747/0300, spec. symbol: 1340, var. symbol: číslo popisné domu.

Sazba poplatku pro poplatníka, t. j. pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci (případně osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) činí

490 Kč/osoba/rok 2019.

Při nezaplacení poplatku do 30. 4. 2019 může být rozhodnutím rady městyse navýšen až na trojnásobek původní částky (podle zákona 565/1990 Sb., § 11).       

Ve stejném termínu je splatný poplatek za psa, roční sazba poplatku za každého psa je 100 Kč.     

 

Připomínáme občanům, že platí obecně závazná vyhláška městyse Dřevohostice č. 1/2010 o regulaci hluku. Při práci na zahradě
a kolem domu dodržujte, prosím, tuto vyhlášku a dopřejte svým sousedům klid k odpočinku.

Práce s hlučnými stroji a nástroji je touto vyhláškou zakázána:

v pracovní dny      od  00.00 do  06.00 a od  20.00 do  24.00 hod.

v sobotu                 od  00.00 do  08.00 a od  20.00 do  24.00 hod.

v neděli a o svátcích   od  00.00 do  09.00 a od  12.00 do  24.00 h.

(v neděli si tedy můžete posekat zahradu od 9.00 do 12.00 hodin)


Menu