animaceanimaceanimaceanimaceanimaceanimaceanimaceanimaceanimace

Horní menu

Dokumenty zveřejněné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

 

 
 dokument  vyvěšen   sejmut
Oprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace - 2017  9.1.2017  25.1.2017
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření ptačí chřipky na území ČR      11.1.2017  27.1.2017
Exekuční příkaz NV-2017-01-13-11-40-27  16.1.2017  6.2.2017

Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření - ptačí chřipka v Olomouckém kraji

18.1.2017

 6.2.2017
Záměr 1/2017/RM - pronájem vodní plochy na p.č. 1247  24.1.2017  13.2.2017
Narizeni_SVS-mimiřádná veterinární opatření k zamezenmí šíření ptačí chřipky - Lověšice_u_Přerova + přílohy  23.1.2017  13.2.2017
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního
plánu Dřevohostice + návrh dokumentace
 16.1.2017  21.2.2017
Záměr 2/2017/RM - VB - CEZ, p.č. 1027/1 a 1102   7.2.2017  23.2.2017
Zahájení stavebního řízení „Rekonstrukce ulice Zámecké
v Dřevohosticích“
14.2.2017 6.3.2017
Veřejná vyhláška-rozhodnutí -změna ÚR-revitalizace Stříbrník 164-2014  16.2.2017  6.3.2017
ÚR - Radkova Lhota - Revitalizace Stříbrník  16.2.2017 6.3.2017
Záměr 3/2017/RM-výpůjčka pozemků JK Gracie  23.2.2017 13.3.2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích II/150, III/43716, III/43718, III/43722, III/43714, III/01860 + Příloha VI_etapa-situace + Příloha VI etapa-IS11a.pdf

 

27.2.2017

 

15.3.2017

Návrh - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

8 3.2017

27.3.2017

Nařízení SVS- ukončení mimoř. veterinárních opatření
k ptačí chřipce
 

13.3.2017

29.3.2017

Svolání 14. zasedání ZM na 30. 3. 2017 

14.3.2017

31.3.2017

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU DSO mikroregionu Moštěnka

16.3.2017

3.4.2017

Záměr č. 4/2017/RM - výpůjčka pozemku p. č. 1118

 22.3.2017

7.4.2017

Záměr č. 5/2017/RM - pronájem pozemku p. č. 380 

22.3.2017

7.4.2017

Usnesení 14. zasedání ZM Dřevohostice 30. 3. 2017 

31.3.2017

19.4.2017

Svolání 15. zasedání ZM Dřevohostice 

7.4.2017

19.4.2017

Stavební povolení č. 11/2017 - Rekonstrukce ulice Zámecké v Dřevohosticích 

4.4.2017

20.4.2017

Usnesení z 15. zasedání ZM Dřevohostice 18. 4. 2017

19.4.2017

9.5.2017

Záměr 6/2017/RM - pronájem podílku 

24.4.2017

10.5.2017

Záměr 7/2017/RM - pronájem nebyt. prostor Náměstí 96 

24.4.2017

10.5.2017

Návrh - Závěrečný účet mikroregionu Moštěnka  za rok 2016 + přílohy

11.4.2017

11.5.2017

Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo)č.j. 203 Ex 58692/14-57  

20.3.2017

15.5.2017

Dražební vyhláška 166 DD 55/17-4 

24.4.2017

15.5.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. OPR/004/2017 - Žákovice 

24.4.2017

19.5.2017

Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace 
č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
 
+
příloha - usnesení ZOK

 

 

3.5.2017

 

19.5.2017

veřejná vyhláška OOP 45/2017 Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci - ul. Zámecká  + příloha

9.5.2017

26.5.2017

VV - Zahájení řízení č.j. MeDrř-990/17/BL + příloha 

12.5.2017

29.5.2017

Zveřejnění hromadného předpisného seznamu - Daň z nemovitých
věcí za rok 2017
 

25.4.2017

5.6.2017

 VaK Přerov, a.s.: Kalkulace ceny vody 2016

28.4.2017

5.6.2017

 VV - územní rozhodnutí č.j. MeDr-1066/17/BL + příloha

23.5.2017

8.6.2017

 OOP 54/2017 + příloha

26.5.2017

12.6.2017

 OOP 53/2017 + příloha

26.5.2017

12.6.2017

Svolání 16. zasedání ZM Dřevohostice 

22.6.2017

30.6.2017

Závěrečný účet městyse Dřevohostice za rok 2016 + Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse Dřevohostice za rok 2016

7.6.2017 30.6.2017

Záměr č. 8/2017/RM - prodej pozemků

13.6.2017 30.6.2017

OOP - Návrh stanovení místní úpravy provozu Dřevohostice + příloha - situace

14.6.2017 30.6.2017

Usnesení z 16. zasedání ZM Dřevohostice dne 29. 6. 2017

30 6.2017 17.7.2017
Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat - na území ČR  28.6.2017 18.7.2017
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání
návrhu Územního plánu Dřevohostice
 
27.6.2017  1.8.2017
Rozhodnutí č.j. MeDr-1557/17/BL 3.8.2017 21.8.2017
OOP- Stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích 70/2017
+ příloha 
8.8.2017 4.9.2017
Svolání 17. zasedání ZM Dřevohostice 17.8.2017 4.9.2017
Záměr 9/2017/RM - prodej pozemků ZD  17.8.2017 4.9.2017
Dražební vyhláška č. j. 203 Ex 58692/14-69  21.8.2017  13.9.2017
VŘ - prodej RD č.p. 64 + pozemky v k.ú. Žákovice  14.8.2017 13.9.2017
OOP - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami  1.8.2017 21.9.2017
oprava nesprávnosti OOP - zákaz obecného nakládání
s povrchovými vodami
 
4.8.2017 21.9.2017
     

 zpět na úřední desku

Menu

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

http://obcanskyzakonik.justice.cz/

LÉKAŘI
ordinační doba, kontakty

ZDE

DĚTSKÉ STŘEDISKO 

 

http://www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2607072

 

Turistické vizitky a magnetky
 zakoupíte na úřadě městyse a na zámku

Vizitky_or.jpg

Schránka01.jpg

VIDEOPOZVÁNKA

Záhorská cyklotrasa 

Venkovské turistické IC Dřevohostice

http://www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2784190
http://www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2784190

 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.czechpoint.cz/

logo_charita.gif
Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 logo-kraje.jpg 

Katalog sociálních služeb Olomouckého kraje


www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx


http://prerovsky.denik.cz/


http://prerovsko.eu/

 

 

Vyhledat v textu

22. 9. Darina

Zítra: Berta

 

 

Městečko Dřevohostice

https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bste%C4%8Dko-D%C5%99evohostice/115030718578880

Povodňový plán městyse Dřevohostice

HLADINOMĚR na Moštěnce

http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice/

Svoz TKO a plastů 2017

termíny svozů

Průvodce světem odpadů

Jak třídit

Mapový portál GEOSENSE

http://www.geosense.cz/geoportal/drevohostice/

www.drevohostice.cz/index.php?nid=1243&lid=CZ&oid=2427214

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

HANÁ regionální produkt

http://www.regionalni-znacky.cz/hana/

MAS Partnerství Moštěnka

www.mas-mostenka.cz

 

 Turistický informační portál Olomouckého kraje

strMorava.png


Spotřebitelská poradna

http://www.dtest.cz/

Návštěvnost stránek

463960